Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Psikolojiye Giriş RPD 101 1 4 + 0 4 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ HAYDAR ŞAR
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Erol UĞUR
Course Category
Course Objective Temel psikoloji kavramlarının ve psikoloji biliminin diğer bilimlerle ilişkisinin öğretilmesi
Course Content (YÖK Kur tanımı alınmıştır.) Psikoloji Bilimi Nedir?
Psikolojinin Bugünü, Psikolojinin Temel Prensipleri, Öğrenme, Motivasyon, Bellek ve Hafıza, Stres, Sağlık
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Psikolojinin Temel Prensiplerini ifade eder. Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Gelişim ve Öğrenmeyi açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Motive Olma ve Davranışı ilişkilendirir.. Anlatım, Benzetim, Sınav , Ödev,
4 Motivasyon ve Düşünmeyi ilişkilendirir. Anlatım, Benzetim, Sınav , Ödev,
5 Duyguların Yaşamdaki Etkilerini tartışır. Anlatım, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Normal ve anormal davranışları yorumlar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Psikoloji Bilimi Nedir?
3 Psikolojinin Bugünü
4 Psikolojinin Temel Prensipleri
5 His Nedir?
6 Akıl Nedir?
7 Ara Sınav
8 Öğrenme Nedir?
9 Motive Olma ve Davranış
10 Motivasyon ve Düşünme
11 Zihin Nedir?
12 Stres ve Sağlık
13 Duyguların Yaşamdaki Etkileri
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources Cüceloğlu, Doğan, İnsan ve Davranışı,Remzi Kitabevi, İstanbul,1998.
Hilgard, E.R.,Atkinson, R.C., Psikolojiye Giriş,Arkadaş Yayınları,1999.
Öztabağ, Lütfi, Psikolojide İlk Adım, İnkilap Yayınevi, İstanbul ,1983.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 5 65
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Total Workload 189
Total Workload / 25 (Hours) 7.56
dersAKTSKredisi 8