Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mesleki Rehberlik ve Danişma RPD 305 5 3 + 2 4 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BETÜL DÜŞÜNCELİ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi BETÜL DÜŞÜNCELİ, Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT SAHRANÇ,
Course Assistants

Arş. Gör. Erol Uğur

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Mesleklerle ilgili rehberlik hizmetlerini bilme, bireylerin mesleki eğilimlerini belirleme ve yardımcı olma, mesleki rehberlikle ilgili testleri öğrenmektir

Course Content

Meslekleri, mesleki gelişim kuramlarını ve mesleki envanterleri tanıma, uygulama ve mesleki yönlendirme

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mesleki rehberlik ve danışma ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Mesleki rehberlik ve danışmanın tarihsel gelişimini inceler. Anlatım, Sınav ,
3 Meslek seçimini etkileyen faktörleri tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Meslek gelişimi kuramlarını açıklar. Anlatım, Sınav ,
5 Mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçlarını tanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Mesleki rehberlik ve danışmanlığın yöntem ve tekniklerini kullanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
7 Mesleki rehberlik ve gelişim programı hazırlar ve uygular Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı
3 Kariyer Gelişim Sürecini Etkileyen Faktörler ve Mesleki testlerin uygulanması
4 Kariyer Danışmanlığı süreci ve Mesleki testlerin uygulanması
5 Özellik- Faktör Uyumlu Kuramlar ve Mesleki testlerin uygulanması
6 Özellik- Faktör Uyumlu Kuramlar ve Mesleki testlerin uygulanması
7 Psikodinamik Yaklaşımlar ve Mesleki testlerin uygulanması
8 Gelişimsel Yaklaşımlar ve Mesleki testlerin uygulanması
9 Ara sınav
10 Sosyal- Bilişsel Yaklaşımlar ve Mesleki testlerin uygulanması
11 Sosyal- Bilişsel Yaklaşımlar ve Mesleki testlerin uygulanması
12 Yeni Yaklaşım ve Modeller ve Mesleki testlerin uygulanması
13 Kariyer Eğitim Programları
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Yeşilyaprak, B. (2015).  Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya, Pegem  Akademi, 6.Baskı

Kuzgun, Y, Bacanlı, F. (2012). Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan Ölçme Araçları ve Programlar Dizisi. Nobel Yayın evi.

Niles, S.G., Goodman, J. ve Poe, M. (2018). Kariyer Danışması Vaka Kitabı: Öğrenciler, Uygulayıcılar ve Psikolojik Danışman Eğitimcileri için bir kaynak, (Çev. Ulaş, Ö. Ve Doğan T.), Ankara: Nobel Yayıncılık.

Sharf, R. S. (2017). Kariyer Gelişim Kuramlarının Kariyer Danışmasına Uygulanması(Edit. Nilüfer Voltan .Acar, Kemal Öztemel) Pegem  Akademi,

Kuzgun, Y. (2014). Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, Nobel Yayın evi.

Niles, S. G. Bowlsbey, J. H. (2013) 21. Yüzyılda Kariyer Gelişimi Müdahaleleri, Nobel Yayın Dağıtım.

Korkut Owen, F. (2008). Mesleki Teleskop,  Anı Yayıncılık, 1.basım

Binbaşıoğlu, C. (2006).  Türkiyede Mesleki Rehberlik Merkezlerinin Kuruluşu ve Okullarda Mesleki Rehberlik Çalışmaları, Nobel Yayıncılık.

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir.
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 45
1. Ödev 15
1. Performans Görevi (Uygulama) 10
2. Performans Görevi (Uygulama) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 6 78
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 2 10 20
Total Workload 208
Total Workload / 25 (Hours) 8.32
dersAKTSKredisi 8