Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Özel Eğitim OEB 201 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AHMET FİDAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AHMET FİDAN,
Course Assistants

Arş. Gör. Erol Uğur

Course Category
Course Objective

Özel gereksinimli çocuklar ve onların genel özellikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. Özel gereksinimli olma nedenleri, teşhis ve eğitimleri hakkında bilgi kazandırmak. Kaynaştırma uygulamaları hakkında bilgi kazandırmak. Ailelerle birlikte çalışma hususunda bilgi kazandırmak.

Course Content

Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik ve otistik bozukluklar, öğrenme güçlükleri, işitme yetersizlikleri, dil ve konuşma bozuklukları, duygu ve davranış bozuklukları, görme yetersizlikleri, bedensel yetersizlikler, üstün zeka ve yetenek, kaynaştırma, erken eğitim, aile eğitimi, Dünyada ve Türkiyede özel eğitim uygulamaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Özel eğitim teriminin tanımını ve kapsadığı alanı açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Özel gereksinimli çocukların hangi özelliklere sahip olduğunu açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Ülkemizdeki özel eğitim uygulamalarının dünü ve bugün hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Zihinsel yetersizlik ve öğrenme güçlüğü kategorilerinin genel özellikleri hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Yaygın gelişimsel bozukluk kategorilerinin genel özellikleri hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve duygu ve davranış bozukluğu kategorilerinin genel özellikleri hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Üstün zeka ve üstün yetenek kategorilerinin genel özelliklerini kategorilerinin genel özellikleri hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 işitme engeli ve görme engeli kategorilerinin genel özellikleri hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Özel gereksinimli çocukların tanı ve durumlarının nedenleri hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Özel gereksinimli çocukların sınıflandırılmaları ve yaygınlık oranları hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Kaynaştırma uygulamaları ve destek hizmetler hakkında bilgi verir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Özel eğitimde erken eğitim uygulamaları hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders içeriğinin tanıtılması
2 Özel eğitim teriminin kapsadığı alan ve özel eğitim gerektiren bireylerin sahip olduğu özellikler
3 Ülkemizdeki özel eğitim uygulamalarının dünü ve bugünü
4 Özel eğitimde roller ve işbirliği
5 Eğitsel Değerlendirme: Farkına, tanılama ve özel eğitime uygunluğunu belirleme
6 Eğitsel Değerlendirme: Programı planlama (BEP), gelişimi izleme ve programı değerlendirme
7 Zihinsel yetersizlik ve öğrenme güçlüğü kategorilerinin genel özellikleri
8 Vize haftası
9 İşitme engeli ve görme engeli kategorilerinin genel özellikleri
10 Yaygın gelişimsel bozukluk ve dil ve konuşma bozukluğu kategorilerinin genel özellikleri
11 Üstün zeka ve üstün yetenek ile bedensel engel kategorilerinin genel özellikleri
12 Kaynaştırma uygulamaları ve destek hizmetler
13 Özel eğitimde aile eğitimi ve rehberliği uygulamaları
14 Özel eğitimde rehberlik uygulamaları örnekleri ve etik
Resources
Course Notes
Course Resources

- Ders notları

- Akçamete, G. (Ed.) (2012). Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara: KÖK Yayıncılık

- Cavkaytar, A. (Ed.) (2013). Özel Eğitim. Ankara: Vize Yayıncılık.

- Diken, İ. H. (Ed.) (2014). Özel Eğitim. Ankara: Pegem Akademi

- Vuran, S. (2014). Özel Eğitim (3. Baskı). Ankara: Maya Akademi.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5