Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Psikolojik Danişma Ilke ve Teknikleri RPD 301 5 3 + 2 4 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MEHMET KAYA
Course Lecturers Doç.Dr. MEHMET KAYA, Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT SAHRANÇ,
Course Assistants

Arş.Gör. Erol UĞUR

Course Category
Course Objective

Psikolojik danışma süreci ile ilgili İlke ve Tekniklerin kazanılması.

Course Content

(YÖK Kur tanımı alınmıştır.) Psikolojik danışma süreci ile ilgili İlke ve Teknikler, Gizlilik, Gönüllülük, Saydamlık, Etik, Danışan ve Psikolojik Danışman Arasında Rapport İlişkinin Kurulması

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Psikolojik Danışma İlke ve Tekniklerini açıklar. Anlatım, Sınav ,
2 Etkili Danışmanın Kişisel Karakteristiklerinı açıklar. Soru-Cevap, Sınav ,
3 Etkin Dinleme Yöntemini kullanır. Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
4 Somutlaştırma becerisini test eder. Soru-Cevap, Sınav ,
5 Empati düzeylerini karşılaştırır. Soru-Cevap, Sınav ,
6 İçtenlik ve Saygı kavramlarını açıklar. Gösterip Yaptırma, Performans Görevi,
7 Kişiselleştirme yapma becerisi inşa eder. Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
8 Terapötik Aşama Becerilerini uygular. Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bireysel Psikolojik Danışma Becerileri
2 Etkili Danışmanın Kişisel Karakteristikleri
3 Etkin Dinleme
4 Somutluk
5 Empati
6 İçtenlik
7 Ara sınav
8 Saygı
9 Kişiselleştirme
10 Saydamlık
11 İlişkinin Şimdi ve Buradalığı
12 Aşama Becerileri
13 Aşamaları Birleştirme
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

ACAR, Nilüfer Voltan Psikolojik Danıışa İlke ve Teknikleri, Nobel Yayınları, Ankara, 2012
ACAR, Nilüfer Voltan, Terapötik İletişim, Nobel Yayınları, Ankara, 2012

TAN Hasan,Psikolojik Yardım İlişkileri Danışma ve Psikoterapi, Meb. Yayınları, Ankara 1990.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 20 20
Ödev 2 10 20
Final 1 40 40
Total Workload 212
Total Workload / 25 (Hours) 8.48
dersAKTSKredisi 8