Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Grupla Psikolojik Danişma RPD 302 6 3 + 2 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MEHMET KAYA
Course Lecturers Prof.Dr. TUNCAY AYAS, Doç.Dr. MEHMET KAYA, Prof.Dr. ALİ HAYDAR ŞAR, Doç.Dr. EYÜP ÇELİK, Arş.Gör.Dr. EROL UĞUR, Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT SAHRANÇ,
Course Assistants

Arş. Gör. Erol Uğur

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı süpervizyon altında lider ya da yardımcı lider olarak yapılandırılmış ya da yarı yapılandırılmış bir grubu yönetmektir.

Course Content

: (YÖK Kur tanımı alınmıştır.)
Süpervizyon yönetiminde lider olarak yapılandırılmış bir grubu yönetmek. Yardımcı lider ya da yarı yapılandırılmış bir grubu yönetmek

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Rehberlikte ve danışma sürecinde grup yaklaşımının genel niteliklerini sıralar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
2 Grupla danışmada temel kavramlar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Performans Görevi,
3 Grupla danışmada kullanılan terapötik beceriler Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
4 Grubun planlanması Anlatım, Gösterip Yaptırma, Performans Görevi,
5 Grupla psikolojik danışmadaki terapötik ve antiterapötik güçler Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Grupla psikolojik danışmada alıştırmalar Anlatım, Gösterip Yaptırma, Ödev, Performans Görevi,
7 Grupla danışmada süpervizyon Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
8 Grupla psikolojik danışma etkinlikleri Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Rehberlikte ve danışma sürecinde grup yaklaşımının genel nitelikleri
2 Grup rehberliği ve grupla psikolojik danışma arasındaki farklar
3 Grupla danışmada temel kavramlar
4 Grupla danışmada kullanılan terapötik beceriler
5 Grupla danışmada kullanılan terapötik beceriler
6 Grubun planlanması
7 Grupla psikolojik danışmada direnç ve transferans
8 Grupla psikolojik danışmadaki terapötik ve antiterapötik güçler
9 Grupla psikolojik danışmada alıştırmalar
10 Grupla psikolojik danışma etkinlikleri
11 Grupla danışmada süpervizyon
12 Örnek grupla psikolojik danışma yaşantıları, alıştırma deneyimleri
13 Örnek grupla psikolojik danışma etkinlikleri, alıştırma deneyimleri
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Acar Nilüfer Voltan (2002) Grupla Psikolojik Danışmada Alıştırmalar Deneyler. Nobel yay. Ankara
Acar Nilüfer Voltan (2012) Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Nobel yay. Ankara
Nar, Ray. (1987) Grup psikoterapilerine ilk adım. Erdem Kitapevi Yay. İzmir
Yalom, I.D, (1992) Grup psikoterapistinin Teori ve Pratiği, Nobel Tıp Kitapevi. İstanbul.
Berg C, Robert. (1998) Group Counseling Concepts and Procedures, Third Ed. AD USA.
Corey Gerald (1990) Manuel for Theory And Practice Of Group Counseling, Broooks/cole Publishing com.USA.
Dökmen Üstün. (1995) Sosyometri ve Psikodrama, Sistem Yay. İstanbul.
Shertzer B., Stone, S.C. (1968) Fundamentals of Counseling, USA
Yalom, I.D, (2002)Kısa Süreli Grup Terapileri, Kabalcı Yay. İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır.
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 30 30
Total Workload 182
Total Workload / 25 (Hours) 7.28
dersAKTSKredisi 7