Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Davraniş Bozukluklari RPD 304 6 3 + 2 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. TUNCAY AYAS
Course Lecturers Prof.Dr. TUNCAY AYAS,
Course Assistants

Arş. Gör. Erol Uğur

Course Category
Course Objective

Bu dersin temel amacı kişilik bozukluklarını, nevroz ve psikozların genel özelliklerini ve psikomotor bozuklukları öğretmektir: Aktiflik, algı, düşünme, bilinçlilik, uyum ve hafıza bozuklukları.

Course Content

(YÖK Kur tanımı alınmıştır.)
Mental Bozuklukların Sınıflandırılması, Davranışsal Bozuklukların Sınıflandırılması, Nevroz Ve Psikozların Nedenleri, Nevroz Ve Psikozların Çeşitleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mental Bozuklukları sınıflandırır. Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Davranışsal Bozukluklarını sınıflandırır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Nevroz ve Psikozların Nedenlerini tanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Nevroz ve Psikozların Çeşitlerini sıralar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Nevroz ve Psikozların Semptomlarını tanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Örnek Olay, Sınav ,
6 Anksiyete Bozuklukları açıklar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 Cinsel Kimlik Bozukluklarını tanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Örnek Olay, Sınav ,
8 Şizofreniyi tanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
9 Kişilik Bozukluklarını tanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
10 Mental Bozukluklarda Görülen Ego Savunma Mekanizmaları ve Bozuklukların Psikodinamiğini çözümler. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Örnek Olay, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Mental Bozuklukların Sınıflandırılması
3 Davranışsal Bozuklukların Sınıflandırılması
4 Nevroz Ve Psikozların Nedenleri
5 Nevroz Ve Psikozların Çeşitleri
6 Nevroz Ve Psikozların Semptomları
7 Ara Sınav
8 Anksiyete Bozuklukları
9 Cinsel Kimlik Bozuklukları
10 Şizofreni
11 Kişilik Bozuklukları
12 Mental Bozukluklarda Görülen Ego Savunma Mekanizmaları Ve Bozuklukların Psikodinamiği
13 Mental Bozukluklarda Görülen Ego Savunma Mekanizmaları Ve Bozuklukların Psikodinamiği
14 Genel Düzenleme
Resources
Course Notes
Course Resources

Ankay, Aydın, Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları,Nobel Tip Kitabevi, İstanbul, 2012

Öztürk, Orhan; Uluşahin Aylin, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Nobel Tip Kitabevi, İstanbul, 2015

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar.
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir.
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir.
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 3 39
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Total Workload 169
Total Workload / 25 (Hours) 6.76
dersAKTSKredisi 7