Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Okullarda Gözlem RPD 205 3 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT SAHRANÇ
Course Lecturers Öğr.Gör.Dr. BASRİ ÖZÇELİK, MEB Personeli ,
Course Assistants

Arş. Gör. Erol Uğur

Course Category
Course Objective

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında rehberlik hizmetlerinin organizasyonu, personeli, uygulama durumu, eğitim örgütü içindeki yeri ve işleyişinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi. Rehberlik ilke ve kavramları açısından öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Course Content

(YÖK Kur tanımı alınmıştır.) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Rehberliğin Amaçları, Rehberliğin İlkeleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kuralları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Araştırma

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Okullarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temellerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Okullarda Rehberliğin Amaçlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik uygular. Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Okullarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kurallarını anlatır. Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Okullarda uygulanan rehberlik hizmetlerini tanır. Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Rehberlik Hizmetlerini örnekler. Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Okullarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri
3 Okullarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
4 Okullarda Rehberliğin Amaçları
5 Okullarda Rehberliğin İlkeleri
6 Okullarda Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik
7 Ara Sınav
8 Okullarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Geliştirilmesi
9 Okullarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Geliştirilmesi
10 Okullarda Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi
11 Okullarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kuralları
12 Okullarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Araştırma
13 Okullarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Değerlendirme
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources

SELÇUK, Ziya, Okul Deneyimi ve Uygulama, Nobel Yayınları, Ankara, 2002,
BAŞTÜRK Mehmet, KIZILKAYA Selahattin, Okul Uygulamaları El Kitabı, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, 2002.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır.
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır.
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
2. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 5 10
Final 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5