Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Insan Ilişkileri ve Iletişim RPD 204 4 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT SAHRANÇ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT SAHRANÇ,
Course Assistants

Arş. Gör.Erol Uğur

Course Category
Course Objective

Temel iletişim becerilerini ve iletişimi etkileyen sosyal ve kültürel faktörleri vurgulamaktır.

Course Content

(YÖK Kur tanımı alınmıştır.) İletişimin Tanımı,İletişimin günlük hayatta ve ruh sağlığını korumadaki önemi İletişimin Süreçleri, İletişimin İlkeleri, İletişimin Önemi, İletişim Kuramları, İletişim Araçları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İletişim Süreçlerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Günlük yaşamda iletişimin İlkelerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Benzetim, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 İletişimin Çeşitlerini ikili ilişkilerde kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Temel İletişim unsurlarını teorik yönden değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 İletişim Teori ve Yöntemlerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 İletişim Araçlarının eğitimdeki önemini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
7 İletişim Kuramlarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Etkili insan ilişkilerinde iletişim süreçlerinin önemini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İletişimin Tanımı
2 İletişimin Süreçleri
3 İletişimin İlkeleri
4 İletişimin Çeşitleri
5 İletişimin Çeşitleri
6 Temel İletişim Unsurları
7 Ara Sınav
8 İletişim Teori ve Yöntemleri
9 İletişim Teori ve Yöntemleri
10 İletişimin Önemi
11 İletişim Kuramları
12 İletişim Araçları
13 İnsan İlişkilerinin İlkeleri
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources

Dökmen,Ü,.İletişim Çatışmaları ve Empati, Ankara, 2000
Abacı,R,.Yaşamın Kalitelendirilmesi, Form Stil Yayıncılık, İstanbul, 2005
Acar,N.V.İnsan İlişkileri (iletişim),Nobel yay,Ankara,2010
Cüceloğlu,D.Yeniden insan insana,Remzi Yay.İstanbul,1991
Horn,S.(Çev.Z.Dicleli),Tongue Fu,Boyner yay,İstanbul,1997

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır.
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 2 2
Total Workload 122
Total Workload / 25 (Hours) 4.88
dersAKTSKredisi 5