Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyolojiye Giriş SBE 107 1 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MEHMET CÜNEYT BİRKÖK
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Dr. Betül Düşünceli

Course Category
Course Objective

Sosyoloji biliminin yapı ve yöntemlerini kavratmak; sosyal değişimi ve içinde bulunduğu toplumun yapısını tanıtmak ve öğrenciye sosyolojik bir perspektif kazandırmaktır.

Course Content

Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiyede sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma örnekleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyolojinin ortaya çıkışına sebep olan farklı etmenleri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 Temel sosyolojik kavramları bilimsel içeriklerine göre düşünme mekanizmalarına uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Türkiye´deki sosyolojik çalışmaların farklı boyutlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Sosyal Yapı kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Sosyal değişmenin mekanizmasını ve onu hazırlayan faktörleri analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 İçinde yaşadığı toplumun yapısını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 Sosyal bilimin nasıl yapıldığına dair araştırma metotlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sosyolojinin doğuşunu hazırlayan temel sebepler Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
2 Sosyolojinin doğuşundan önce Avrupadaki genel sosyal yapı. Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
3 Sosyolojinin doğuşuna ait temel düşünceler Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
4 Sosyolojinin alt dalları Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
5 Sosyolojinin temel kavramları Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
6 Sosyolojik bir olgunun analizi Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
7 Sosyolojide temel yaklaşımlar Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
8 Ara sınav
9 Kurumlar sosyolojisi ve öğeleri Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
10 Türkiyedeki sosyoloji çalışmaları ve Türk sosyologları Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
11 Sosyolojide sosyal yapı-sosyal değişme Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
12 Sosyal değişme,gelişme ve kültür Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
13 Sosyoloji eğitim İlişkileri Kaynakçada gösterilen kitapların ilgili kısımları okunacak.
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

[1]Mills W, Bilgi Sosyoloji ve Bilgi Sosyolojisi Üzerine, [2]Paragraf Yayınları.(2005)
[3]Anthony Giddens, Sosyoloji,Kırmızı yayınları, 2008
[4]Veysel Bozkurt, Değişen Dünyada Sosyoloji, Ekin Kitabevi, 2007
[6]Durkheim, Sosyoloji Dersleri, İletişim yy, 2006
[8]Kadir Cangızbay, Sosyolojiler değil Sosyoloji, Ütopya yy
[9]Margaret M. Poloma, Çağdaş Sosyoloji Kuramları Gündoğan Yayınları,1993

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunarken mevcut toplumsal yapı ve kültürel dinamiklerin farkındadır. X
2 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alan terminolojisini anadilin dil bilgisi kurallarına sadık kalarak kullanır. X
3 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanıyla ilgili duygu, düşünce ve olguları her türlü kültürel ve sosyal bağlamda ifade edebilecek dilsel etkileşimde bulunur X
4 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanların ihtiyaçlarını belirleyebilecek dilsel etkileşimde bulunur. X
5 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. X
6 Mevcut kültürden farklı kültürel bağlamlara sahip danışanlar ile olumlu kabul çerçevesinde iletişim kurar. X
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanıyla ilgili araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve her birini açıklar. X
8 Mesleki danışmalık yardım sürecinde kullanılacak ölçme araçlarını amaçına uygun kullanır. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
9 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili elde ettiği araştırma sonuçlarını amaca uygun şekilde yorumlar. X
10 Alanıyla ilgili güncel bilimsel gelişmeleri (yeni terapi teknikleri, kuramlar, sempozyumlar) takip edebilecek dijital kaynakları bilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 96
Total Workload / 25 (Hours) 3.84
dersAKTSKredisi 4