Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sinif Yönetimi EBB 202 4 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA BAYRAKCI
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör.Gözde SEZEN

Course Category
Course Objective

Sınıf Yönetimi ile ilgili temel kavramlar ve beceriler hakkında bilgi sahibi olmak

Course Content

Etkili bir eğitim-öğretim faaliyeti yürütebilmek için sınıf organizasyonunu sağlayarak sınıf içi iletişimin oluşması ve istenmeyen davranışların ortadan kaldırılması için gerekli bilgi ve yeterliliğe sahip olma

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Sınıf içi iletişimin nasıl gerçekleşeceğini tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Sınıf içinde zaman yönetimini uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Sınıf kurallarının nasıl oluşturabileceğini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 İstenmeyen öğrenci davranışlarının yönetilmesini ve disiplin yaklaşımlarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Olumlu öğrenme ortamını nasıl oluşturacağını tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 SINIF YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Kaynakların ilgili bölümleri
2 SINIF KURALLARININ BELİRLENMESİ Kaynakların ilgili bölümleri
3 SINIF İÇİ İLETİŞİM Kaynakların ilgili bölümleri
4 SINIFTA MOTİVASYON Kaynakların ilgili bölümleri
5 DİSİPLİN MODELLERİ Kaynakların ilgili bölümleri
6 İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ YÖNETİMİ Kaynakların ilgili bölümleri
7 SINIFTA GRUP ETKİLEŞİMİ Kaynakların ilgili bölümleri
8 ARA SINAV
9 SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ Kaynakların ilgili bölümleri
10 SINIFIN İLİŞKİ DÜZENİNİ OLUŞTURMA Kaynakların ilgili bölümleri
11 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE SINIF YÖNETİMİ Kaynakların ilgili bölümleri
12 OKUL - AİLE İŞBİRLİĞİ Kaynakların ilgili bölümleri
13 ÖZEL GRUPLARIN YÖNETİMİ Kaynakların ilgili bölümleri
14 FİNAL SINAVI
Resources
Course Notes <p>Uzaktan eğitim ders notları, Do&ccedil;. Dr. Mustafa Bayrakcı</p>
Course Resources

Sarpkaya, Ruhi (Ed.) (2012) Sınıf Yönetimi, Ankara: Anı Yayıncılık

Kaya, Zeki (2006) Sınıf Yönetimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık
Küçükahmet, Leyla (2006) Sınıf Yönetimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık
Şişman, Mehmet (2006) Sınıf Yönetimi Teori ve Uygulama, Ankara: Pegem A Yayıncılık
Erdem, Münire (2005) Sınıf Yönetimi, İstanbul: Epsilon Yayıncılık

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 15 15
Final 1 10 10
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5