Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Seçmeli Iv (Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu) BTE 408 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET BARIŞ HORZUM
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Özlem CANAN GÜNGÖREN

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı öğrencilerin derslerine hem teknolojiyi adapte ederek öğrenmeleri hem de ileride mesleki yaşamlarında öğrencilerine daha etkili bir öğrenme ortamının nasıl tasarımlanabileceğine ilişkin rehberlik yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Course Content

Eğitimde, Öğretimde Teknoloji Entegrasyonu Kavramı, Öğrenme Nesneleri: Tasarım ve Geliştirme, Kuramdan Uygulamaya Öğretim Tasarımı, Çevrimiçi Öğrenme Ortamları Tasarımı, Teknoloji Entegrasyonunun Değerlendirilmesi, Teknoloji Entegrasyonunda Güncel Eğilim ve Sorunlar, Teknoloji ve Değişen Okuryazarlıklar, Teknopedagojik Eğitim, Öğretmen Eğitiminde Dijital Öyküleme, Görsel Tasarım ve Etkileşimli Web Sayfası Tasarımı, Çevrimiçi Ortamlarda Rehberlik ve Danışmanlık, Teknoloji Destekli Derste Sınıf Yönetimi, Farklı Disiplinlerde Teknoloji Uygulamaları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eğitimde teknoloji entegrasyonu hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Öğrenme nesnelerinin özelliklerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Çevirimiçi öğrenme ortamı araçlarını uygun eğitim durumlarında kullanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Farklı disiplinlerde teknoloji uygulamaları ile ilgili projesi geliştirir. Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Farklı disiplinlerde teknoloji uygulamaları ile ilgili projesini uygular. Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Ödev, Proje / Tasarım,
6 Farklı disiplinlerde teknoloji uygulamaları ile ilgili projesini değerlendirir. Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Öğretimde Teknoloji Entegrasyonu Kavramı 1-17. sayfalar
2 Teknoloji ve Değişen Okuryazarlıklar 22-37. sayfalar
3 Teknoloji, pedagoji ve İçerik Çerçevesi 40-59. sayfalar
4 Öğretmen Eğitiminde Dijital Öyküleme 62-85. sayfalar
5 Teknoloji Entegrasyonunda Güncel Eğilim ve Sorunlar 88-108. sayfalar
6 Teknoloji Destekli Derste Sınıf Yönetimi 110-128. sayfalar
7 Kuramdan Uygulamaya Öğretim Tasarımı 130-147. sayfalar
8 Farklı Disiplinlerde Teknoloji Uygulamaları 156-175. sayfalar
9 Ara Sınav
10 Çevrimiçi Öğrenme Ortamları Tasarımı 179-210. sayfalar
11 Öğrenme Nesneleri: Tasarım ve Geliştirme 214-242. sayfalar
12 Görsel Tasarım ve Etkileşimli Web Sayfası Tasarımı 244-272. sayfalar
13 Çevrimiçi Ortamlarda Rehberlik 274-298. sayfalar
14 Teknoloji Entegrasyonunun Değerlendirilmesi 302-324. sayfalar
Resources
Course Notes
Course Resources

Morrison, G.R. & Lowther, D.L. (2002). Integrating Computer Technology into the Classroom (2nd ed.). NJ: Merrill Prentice.

Teo, T. (Ed.). (2011). Technology acceptance in education. Springer Science & Business Media.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Proje / Tasarım 20
2. Proje / Tasarım 20
3. Proje / Tasarım 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 8 8
Proje / Tasarım 3 14 42
Final 1 11 11
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5