Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Seçmeli Iii (Veri Tabani Yönetim Sistemleri) BTE 411 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. SELÇUK SIRRI TERCAN
Course Lecturers Öğr.Gör. SELÇUK SIRRI TERCAN,
Course Assistants Emre Çam
Course Category
Course Objective Veri tabanlarının genel yapısı ve veri tabanı yönetim sistemlerini Sql Server programı üzerinden öğretilmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak
Course Content Temel veri tabanı kavramları, veri ve veri modelleri, ilişkisel veri tabanı tasarımı, SQL yapısal sorgulama dili, temel SQL konutları, SQL fonksiyonları, SQL de gruplama yapmak, SQL de birleştirme, SQL yönetimsel fonksiyonları, SQL ile çoklu tablo kullanımı, SQL programlama ve function, SQL programlamada transaction ve hata durumları, VTYS kurulumu ve yönetimsel işlemler, VTYS üzerinde SQL sorguları yapılması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Veri tabanı ile ilgili temel kavramları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Veri tabanında kullanılan fonksiyonları açıklar. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
3 Herhangi bir programda kullanmak için veritabanı tasarlar. Problem Çözme, Sınav ,
4 Veritabanı iyileştirme metotlarını sınıflar. Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav,
5 SQL Server, MYSQL, Access programlarını kullanır. Problem Çözme, Sınav ,
6 Veritabanı yönetimi ile ilgili öğrendiklerini öğrencilerine aktarır. Gösteri, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Veri Tabanı kavramları veri ve veri türleri 1
2 İlişkisel veri tabanı tasarımı Access uygulaması 1
3 Sql Sorgulama dili 1,2,3
4 Sql Sorgulama dilinde Kullanılan fonksiyonlar 1,2
5 Sql Server 2008 Programının Genel yapısı 1,2
6 Sql Server 2008 Menüleri 1,2
7 Tablolar 1,2
8 Saklı prosedürler 1,2
9 İlişkiler 1,2
10 Görünümler 1,2
11 Tetikleyiciler 1,2
12 Örnek veri tabanı hazırlanması 1,2
13 Veri Tabanı optimizasyonu 1,2
14 Veri tabanı iyileştirme metotları 1,2
Resources
Course Notes (1)Metin Çengel 2011 SQL Server 2008 notları fotokopisi
Course Resources (2)Faruk Çubukçu 2008 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İstanbul:ALFA
(3)Nihat Demirli SlqSever 2008 Palme yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 30 30
Final 1 3 3
Total Workload 109
Total Workload / 25 (Hours) 4.36
dersAKTSKredisi 5