Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Seçmeli Iv (Bilişimde Güvenlik ve Etik) BTE 425 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. SELÇUK SIRRI TERCAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı öğretmen adayı ve bilişim teknolojileri rehber öğretmen adayı olan lisans öğrencilerimizin temel düzeyde bilgi güvenliği, bilişim güvenliği, bilişim güvenliğini tehdit eden risk ve unsurlar, bilişim güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler ve çözümler konusunda bilgi ve beceri kazanmalarıdır.
Course Content Bilişim teknolojilerinin tanımı, bilgisayar ağları, bilişim güvenliği, bilişim güvenliğini tehdit eden risk ve unsurlar, bilişim güvenliğini sağlamaya yönelik çözümler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilgisayar ağlarının yapısı ve ağ özelliklerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Bilişim güvenliği kavramının ne olduğunu ve gerekliliğini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Bilişim güvenliğine yönelik tehdit ve riskleri listeler ve açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Bireysel sistemlerin korunmasına yönelik önlem ve çözümleri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Ağ kaynaklarına yönelik saldırıların nasıl engellenebileceğine yönelik önerileri tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Veri İletişimi
2 Ağ ve Ethernet
3 OSI Referans Modeli
4 Protokol ve Port Kavramları
5 TCP’nin Yapısı
6 İnternet Protokolü(IP)
7 ARP Dinleme
8 Kodlama Teknikleri
9 Anahtar Temelli Şifreleme
10 Özet Fonksiyonları
11 Saldırı ve İstismar Metotları
12 Kod Sızması Saldırıları
13 Kurumsal Ağ Güvenliği
14 Siber Güvenlik ve Risk Yönetimi
Resources
Course Notes Ders notları EBS üzerinde sunulmuştur.
Course Resources Bilişim güvenliği ile ilgili sürekli güncellenen web siteleri:
https://www.bilgiguvenligi.gov.tr
http://www.bg.org.tr/
Bilişim etiği ile ilgili doküman:
http://www.site.uottawa.ca/~oren/pres/2003-10-07-BBO-Etik.pdf
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 20
1. Proje / Tasarım 10
2. Proje / Tasarım 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 2 2
Proje / Tasarım 2 2 4
Final 1 2 2
Total Workload 90
Total Workload / 25 (Hours) 3.6
dersAKTSKredisi 5