Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Rehberlik EBB 411 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT SAHRANÇ
Course Lecturers Prof.Dr. TUNCAY AYAS,
Course Assistants

Arş. Gör. Erol Uğur

Course Category
Course Objective

Psikolojik danışmanlık ve rehberliğin temelleri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, rehberliğin amaçları, rehberliğin ilkelerini anlama

Course Content

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğin yeri,önemi ve işlevini ifade eder Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 Psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet alanları arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Rehberlikte temel tutum ve anlayış geliştirir. Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
5 İlgili yönetmeliklere göre öğretmenlerin rehberlik hizmetlerindeki görev ve sorumluluklarını geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini güncel gelişmeler ışığında değerlendirir. Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş: Rehberliğin Tanımı, Amacı, Kapsamı
2 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Temelleri
3 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Mesleki Rehberlik
4 Rehberliğin Amaçları, Eğitsel Rehberlik
5 Rehberliğin İlkeleri
6 Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik
7 Ara Sınav
8 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Geliştirilmesi
9 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Geliştirilmesi
10 Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi
11 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin Etik Kuralları
12 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Araştırma
13 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Değerlendirme
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes <p> KUZGUN Yıldız, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Nobel Yayınları, Ankara, 2011.</p>
Course Resources

KARAHAN Fikret, SARDOĞAN Mehmet, Psikolojik Danışma Ve Psikoterapide Kuramlar, Nobel Yayınları, Ankara,2000.
TAN Hasan,Psikolojik Yardım İlişkileri Danışma ve Pisikoterapi, Meb. Yayınları, Ankara 1990.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 6 6
Final 1 8 8
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5