Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Gk Seçmeli I (Görsel Okuryazarlik) BTE 211 3 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Arş.Gör.Dr. ŞULE YILMAZ ÖZDEN
Course Lecturers
Course Assistants Emre Çam
Course Category
Course Objective Görsel okuryazarlık kavramı hakkında bilgilenme. Görsel öğeleri düzenleyebilme. Görsel öğeleri değerlendirebilme.
Course Content İletişimde görsel materyallerin rolü; Görsel Okuryazarlık: Görsel algı, görsel materyallerin yorumlanması, görsel materyallerin yaratılması; Görsel Tasarımın Gerekçesi; Görsel Tasarım Süreci: Görsel öğeler, sözel öğeler; Font Biçimi: Büyük-küçük harf kullanımı, Font tipi, Font rengi, Font büyüklüğü, harfler ve satırlar arasındaki boşluklar; Etki Yaratan Öğeler: Sürpriz, etkileşim, doku; Kalıp: Denge, stil, biçim, renk; Düzenleme: Yönlendiriciler, kontrast, dikkat odaklama, süreklilik, bütünlük; Görsel Planlama Araçları; Görsel Ortamlar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Görsel okuryazarlık kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Görsel okuryazarlığın öğelerini açıklar. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav ,
3 Görsel okuryazarlığın görsel düzenini algılar ve yorumlanmasındaki rolü kavrar. Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Görsel düzende araç kullanımının genel amaçlarını açıklar. Anlatım, Sınav ,
5 Görsel düzende dikkat edilecek noktaları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Görsel öğelerin temsil yeteneğini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Görsel okuryazarlık kavramı
2 Temel görsel elemanlar:nokta, çizgi, şekil, biçim, boyut,
3 Temel görsel elemanlar: hareket, ton, renk, doku, orantı.
4 Görsel okuryazarlıkta etki yaratan öğeler
5 Görsel okuryazarlıkta yönlendiriciler
6 Algılama ve Çağrışım
7 Görsel algılamada Gestalt teorileri
8 Görsel dinanizm elemanları; renk, denge, boyut, zıtlık, ritim, uyum, orantı
9 Ara sınav
10 Görsel teknikler: İletişim stratejileri
11 Örnekler üzerinde görsel yorumlama ve açıklama
12 Görsel mesajların anatomisi
13 Görsel düzende araç kullanımı
14 Görsel planlama araçları
Resources
Course Notes [1] Aydın Kiper Ders Notları
Course Resources [2] Visual Literacy, Routledge, Johns Elkins,2007,
[3] Visual Literacy: Learn to See - See to Learn, Association for Supervision Curriculum Development, Lynell Burmak, 2002,
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 5
1. Proje / Tasarım 40
1. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 2 4
Sözlü Sınav 1 1 1
Proje / Tasarım 1 1 1
Final 1 2 2
Total Workload 105
Total Workload / 25 (Hours) 4.2
dersAKTSKredisi 4