Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Görsel Tasarim BTE 104 2 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. AYDIN KİPER
Course Lecturers Öğr.Gör. AYDIN KİPER,
Course Assistants

Mehmet Uysal

Course Category
Course Objective

Bilgisayarlı görsel tasarım ürünü hazırlayabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.

Course Content

Grafik iletişimi nedir? Grafik tasarım nedir? Tasarım süreci ve ilkeleri; Grafik tasarımının tarihçesi; Grafik tasarımında yaratıcılık; Grafikte temel tasarım elemanları; Grafik Tasarımın Uygulama Alanları (Tipografik İletişim, Grafik Simgeler -Amblem, Simgesel İşaret, Logo ve Ticari Markalar-, Görsel Kimlik Tasarımı, Afiş Tasarımı); Temel Grafik Bilgisi (Piksel Derinliği, Sıkıştırma, Resim Formatı Seçimi, Çözünürlük); grafik çizim programı (Photoshop) (Araç Kutusu; Katmanlar; Filtreler; Efektler)

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Görsel tasarımda temel tasarım unsurlarını kullanır Anlatım, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Görsel tasarımda yazı araçlarını kullanır Gösteri, Gösterip Yaptırma, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Sınav ,
3 Görsel tasarımda çizim araçlarını kullanır Anlatım, Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sözlü Sınav, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Görsel tasarımda resim araçlarını kullanır Gösteri, Gösterip Yaptırma, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
5 Görsel tasarımda efekt ve filtre araçlarını kullanır Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Gösterip Yaptırma, Gösteri, Proje / Tasarım, Sözlü Sınav, Sınav , Ödev,
6 Amblem / logo, kartvizit tasarlar Gösteri, Gösterip Yaptırma, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Proje / Tasarım, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Davetiye / takdir-teşekkür tasarlar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
8 Broşür - afiş tasarlar Gösterip Yaptırma, Gösteri, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Proje / Tasarım, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
9 Takvim - kitap kapağı tasarlar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
10 Görsel kavramını tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
11 Görsel okuryazarlık kavramını ve önemini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
12 Görsel okuryazarlık kavramında öğretim teknolojilerinin önemini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
13 Eğitim sürecinde görsel okuryazarlık ile ilişkili kuramların önemini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
14 Görsel eğitimde yaratıcılığın önemini ve temel tasarım kavramlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
15 Görsel tasarım süreci unsurlarını ve metin tasarımına yöneliki ilkeleri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
16 Görsel tasarım unsurlarını kullanarak infografik örneği tasarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
17 Infografik hazırlama süreci Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Portfolyo, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Görsel tasarım temelleri K2
2 Bilgisayarda temel düzenlemeler K2
3 Yazı düzenlemeleri K1
4 Tipografik düzenlemeler K2
5 Tasarım öncesi hazırlık K2
6 Kurumsal kimlik K1
7 Photoshop programında araç kutusu K1
8 Photoshop programında katmanlar K1
9 Photoshop programında filtreler, efektler K1
10 Photoshop programındaki pencereler K1
11 Amblem / logo, kartvizit tasarımı Üzerinde çalışılacak örnekler getirilecek
12 Davetiye / takdir-teşekkür belgesi tasarımı Üzerinde çalışılacak örnekler getirilecek
13 Broşür - afiş tasarımı Üzerinde çalışılacak örnekler getirilecek
14 Takvim - kitap kapağı tasarımı Üzerinde çalışılacak örnekler getirilecek
Resources
Course Notes <p> 1) &Ouml;zge Mardi Bayer (2012), Photoshop Cs5.5 (Dvd Ekli) &amp; Oku, İzle, Dinle, &Ouml;ğren, Kodlab Yayın Dağıtım<br /> 2) Multimedya ve G&ouml;rsel Tasarım, Ayten &Ouml;zt&uuml;rk, Serkan Perkmen, (2009), Profil Yayıncılık<br /> 3) Grafik Tasarımda G&ouml;rsel Algı, Abdulgani Arıkan, (2008), Eğitim Kitabevi<br /> 4)G&ouml;rsel İletişim ve Grafik Tasarımı, Can Bilgili, Hasan Fehmi Ketenci, (2006), Beta Yayınevi</p>
Course Resources

5) http://www.photoshopmagazin.com
6) http://www.photoshop-tr.com/
7) Görsel Grafik Tasarım Sözlüğü, Gavin Ambrose, Paul Harris, 2011, Literatür Yayıncılık
8) Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, Tevfik Fikret Uçar, (2004) İnkılâp Kitabevi
9) Görsel İletişimde Temel Tasarım, Yakup Öztuna, (2007), Yorum Sanat Yayınları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 20 20
Proje / Tasarım 1 40 40
Final 1 10 10
Total Workload 139
Total Workload / 25 (Hours) 5.56
dersAKTSKredisi 6