Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim Psikolojisi EBB 102 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ HAYDAR ŞAR
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör. Eda Biçener

Course Category
Course Objective

Bu dersin temel amacı öğrenmenin doğasını, öğrenmeyi etkileyen faktörleri, öğrenme teorilerini ve öğrenme psikolojisini, çocukluk süresince meydana gelen fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi kavratmaktır.

Course Content

(YÖK Kur tanımı alınmıştır.) Sosyal Psikolojinin Tanımlanması, Sosyal, Psikolojinin Tarihsel Gelişimi, Sosyalleşme Ve Eğitim, Sosyal Psikoloji Metot Ve Teknikleri, Sosyal Algı, Yükleme Teorisi ve Çocuk Ve Ergenlerin Psikolojisi, Çocukların Ve Ergenlerin Fiziksel Ve Sosyal Gelişimi, Farklı Aile İçi İletişim Çeşitleri, Kişiliğin Gelişimi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Gelişimin temel kavramlarını ve ilkelerini açıklar. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
2 Kişilik gelişimini cinsel kimlik ve psikososyal gelişim dönemlerine göre açıklar Anlatım, Sınav ,
3 Çocukların fiziksel ve psikomotor gelişimlerini açıklar. Anlatım, Sınav ,
4 Zihinsel gelişim süreçlerini açıklar Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Öğrenme psikolojisini tanımlar. Anlatım, Sınav ,
6 6Öğrenmenin biyolojik temellerini açıklar. Anlatım, Sınav ,
7 Öğrenmeye etki eden faktörleri açıklar Anlatım, Sınav , Ödev,
8 Öğrenmede davranışsal ve Bilişsel yaklaşımları sınıflar Anlatım, Sınav ,
9 Kuramlara göre nasıl öğrendiğimizi analiz eder Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Psikoloji Kavramının Temeli Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
2 Çocuk ve Ergenlerin Psikolojisi Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
3 Çocukların ve Ergenlerin Fiziksel Ve Sosyal Gelişimi Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
4 Çocukların ve Ergenlerin Sosyal-Duygusal Gelişimi Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
5 Çocukların ve Ergenlerin Bilişsel Gelişimi Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
6 Kişiliğin Gelişimi Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
7 Ara sınav
8 Öğrenme Nedir? Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
9 Öğrenme Psikolojisi Kavramı Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
10 Öğrenme Teorileri Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
11 Öğrenmenin Biyolojik Temelleri Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
12 Öğrenme Etkenleri Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
13 Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
14 Sosyal Öğrenme Teorileri Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
Resources
Course Notes <p>Alim Kaya Eğitim Psikolojisi</p>
Course Resources

Cüceloğlu, D; İnsan ve Davranışı; İst, Remzi Kitabevi,1996
Yıldırım,R;Öğrenmeyi Öğrenmek; İst, Sistem yy, 2001
Editör Binnur, Yeşilyaprak ,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Ankara Pegem yayıncılık, Mart 2005
Yeşilyaprak, B.,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, PegemA Yayıncılık, Ankara, 2003.
Selçuk, Z.,Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2000.
Özyurt, S.ve Girgin, N.,Gelişim Süreçleri, Değişim Yayınları, Adapazarı, 2000.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 10
2. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 4 4
Final 1 2 2
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5