Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Seçmeli II (Webde Ölçme ve Değerlendirme) BTE 327 5 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. SELÇUK SIRRI TERCAN
Course Lecturers
Course Assistants Emre Çam
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı, Web tabanlı eğitim sistemlerinin yapısını kavrayarak. çevrimiçi ortamlarda test geliştirebilme ve bu ortamlarda yapılan sınavları değerlendirebilmektir.
Course Content Ölçme ve Değerlendirmeyle İlgili Temel Kavramlar; Ölçek Kavramı ve Ölçek Türleri; Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler; İnternet Aracılığıyla Ölçme Aracı Hazırlama; Başlıca Değerlendirme Yaklaşımları, Testler ve Türleri; Test Puanları Üzerinde İstatistiksel İşlemler; Değerlendirme ve Not Verme; Değerlendirme Sonuçlarının Kullanılması; Çevrimiçi Ortamlarda Ölçme-Değerlendirme; Çevrimiçi Sınav Sistemi Uygulama; Çevrimiçi Sınav Sisteminin Geliştirilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ölçme değerlendirme ile ilgili temel kavramları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Portfolyo, Performans Görevi,
2 Web de ölçme değerlendirme yapmanın önemini tartışır. Grup Çalışması, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Performans Görevi, Ödev, Sözlü Sınav,
3 Web de öğrenme değerlendirme örnekleri verir. Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sözlü Sınav, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Web de ölçme değerlendirme ile ilgili uygulama hazırlar. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Anlatım, Portfolyo, Performans Görevi, Ödev, Proje / Tasarım, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Web de kullanılacak ölçme aracı geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
6 Çevrimiçi sınav sistemi geliştirir. Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Gösteri, Deney / Laboratuvar, Performans Görevi, Proje / Tasarım, Portfolyo, Sözlü Sınav, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 WEB Tabanlı Eğitim Sistemi hedefler ve içerik tasarımı
2 eğitsel ortamlar ve araçları kullanılan öğrenme-öğretme stratejeleri
3 WEB sayfasının öğretim yapısının incelenmesi, analizi
4 Eğitimde Çevrimiçi ölçme değerlendirmenin önemi Öğretmenin rolü ve Öğrencinin rolü
5 Ölçme Araçlarının Seçimi Öğretim modeline ve konuya uygunluk 2. Amaca uygunluk 3. Ölçme hedeflerine uygunluk
6 Çevrimiçi ortamlarda ölçme değerlendirmenin avantajları-dezavantajları
7 Ölçme aracında güvenirlik geçerlik
8 Sınav türleri ve soru yazımı
9 Ara Sınav
10 Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi Değerlendirme çeşitleri
11 Çevrimiçi ortamlarda yapılan sınavlarda test ve madde analizi
12 Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesinde Kullanılan Bazı İstatistik teknikler
13 Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesinde Kullanılan Bazı İstatistik teknikler
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes İşman Aytekin,Ahmet Eskicumalı, 2007, Ölçme ve Değerlendirme, Değişim Yayınları
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Ara Sınav 1 12 12
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 15 15
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 112
Total Workload / 25 (Hours) 4.48
dersAKTSKredisi 4