Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ölçme ve Değerlendirme EBB 205 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLDEN KAYA UYANIK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SÜLEYMAN DEMİR,
Course Assistants

Arş. Gör. Levent Ertuna

Course Category
Course Objective

Eğitim ve öğretimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kavramları tanıyarak, ölçmede geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme tekniklerini nasıl kullanacağını öğrenir, ölçme sonuçları ile ilgili istatistiksel yöntemleri kullanmayı bilir.

Course Content

Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili kavramlar; Ölçmede hata; Korelasyon; Ölçme aracında bulunması gereken nitelikler: güvenirlik ve geçerlik; Eğitimde kullanılan ölçme araç ve yöntemleri; Test geliştirme süreci ve madde analizi; Test puanları üzerinde istatistiksel işlemler; Standart puanlar

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ölçme kavramını ve çeşitlerini açıklar ve örnekler verir. Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Değerlendirme kavramını ve türlerini açıklar ve örnek verir. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav ,
3 Ölçek çeşitlerini yorumlar ve aralarındaki farklılıkları tartışır. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sınav ,
4 Ölçmede hata türlerini yorumlar. Soru-Cevap, Örnek Olay, Anlatım, Sınav ,
5 Bir ölçme aracında bulunması gerekli özellikleri (geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık) tartışır. Anlatım, Örnek Olay, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 Ölçmede geçerlik ve güvenirlik arsındaki ilişkiyi açıklar. Tartışma, Soru-Cevap, Örnek Olay, Anlatım, Sınav ,
7 Ölçme tekniklerini (yazılı sınavlar, çoktan seçmeli testler, doğru yanlış testleri, kısa cevap testleri, sözlü sınavlar) bütün özellikleri ile tartışır. Örnek Olay, Tartışma, Ödev,
8 Test planını hazırlar. Tartışma, Anlatım, Ödev,
9 Test analizlerini (güçlük indeksi ve ayırt edicilik gücü) bilir ve test sorularının güçlük indekslerini ve ayırt ediciliklerini hesaplar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav ,
10 Merkezi yığılma ölçülerinin(mod, medyan, aritmetik ortalama) ve merkezi dağılım ölçülerinin (ranj, standart sapma, çeyrek sapma, normal dağılım hesaplamalarını yapar. Problem Çözme, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav ,
11 Test geliştirme tekniklerini kullanır Problem Çözme, Anlatım, Sınav ,
12 Öğrenci ürün dosyası ve performans değerlendirmenin özelliklerini tartışır. Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Tanımlar, uygulamalar ve problemler Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
2 Doğrudan ölçme, dolaylı ölçme, ölçek, ölçüt, bağıl ve mutlak ölçüt, ölçmede hata türleri ve ölçek çeşitleri (Sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve oranlı ölçekler) Mutlak ve bağıl değerlendirme Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
3 Bir ölçme aracında bulunması gereken özellikler: geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
4 Geçerlik ile güvenirlik arasındaki ilişki, ölçmede güvenirlik nasıl hesaplanır? Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
5 Test analizleri: Güçlük indeksi ve ayırt ediciliğin hesaplanması Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
6 Sözlü sınavlar, kısa cevap testleri, doğru yanlış testleri , eşleştirmeli testler ve çoktan seçmeli testler Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
7 Merkezi yığılma ölçüleri (mod, medyan, aritmetik ortalama) Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
8 Merkezi dağılım ölçüleri (ranj, standart kayma, çeyrek kayma, normal dağılım) Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
9 Test puanları üzerinde bazı istatistiksel işlemler: Z ve T puanının hesaplanması Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
10 Duyuşsal Alan davranışlarının ölçülmesi: İlgi, tutum ve eğilim testleri Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
11 Psiko motor alan davranışlarının ölçülmesi: Performans testleri ve portfolyo değerelndirme Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
12 Test geliştirme ve soru hazırlama teknikleri Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
13 Ölçme sonuçlarının çeşitli grafiklerle gösterilmesi Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
14 Türkiyede ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel sorunlar Konu ile ilgili olarak ders kitabından veya konu ile ilgili diğer kitaplardan okuma
Resources
Course Notes <p>G&Uuml;LER, N. (2012). EĞİTİMDE &Ouml;L&Ccedil;ME VE DEĞERLENDİRME. ANKARA: PEGEM AKADEMİ</p>
Course Resources

TEKİN H. (2003) EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. ANKARA: YARGI MATBAACILIK
Turgut M. F. (1984) Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Saydam Matbaacılık 3. Baskı Ankara
ATILGAN, H.; KAN, A. & DOĞAN, N. (2009).EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. ANKARA: ANI YAYINCILIK

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 6 6
Final 1 17 17
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5