Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğretim Ilke ve Yöntemleri BTE 108 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi DUYGU GÜR ERDOĞAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi DUYGU GÜR ERDOĞAN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Öğretimle ilgili temel kavramları, öğrenme ve öğretim ilkelerini, kuram-model- yaklaşımları ve stratejilerini, yöntem ve tekniklerini tanıyarak, özelliklerini irdeleyerek ders işleniş aşamaları doğrultusunda, öğretimde planlı çalışmanın önemine-yararlarına inanarak, etkili ve verimli ders planı hazırlamak.

Bu amaçlar doğrultusunda öğrenci;

1) Öğretimle ilgili temel kavramları açıklar.

2) Öğrenme ve öğretim ilkelerini tanımlar.

3) Öğretimin planlanmasına ilişkin süreçleri yorumlar.

4) Öğrenme-öğretme strateji, model yöntem ve teknikleri arasındaki ilişkileri açıklar.

5) Öğrenme ve eğitim durumları arasındaki ilişkileri analiz eder.

Course Content

Öğretimle İlgili Temel Kavramlar, Bireysel Farklılıklar ve Öğretime Yansımaları, Öğretim Sürecinde Öğrenci ve Öğretmen, Öğrenme ve Öğretim Stilleri,Öğretimi Planlama, Öğretim İlkeleri, Öğrenme Öğretme Strateji ve Modelleri, Temel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknikleri, Öğretim ve Eğitim Durumları İlişkisi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğretimle ilgili temel kavramları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Öğrenme ve öğretim ilkelerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Öğretimin planlanmasına ilişkin süreçleri yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
4 DERS PLANINI NASIL HAZIRLAYACAĞINI BİLİR Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Öğrenme-öğretme strateji, model yöntem ve teknikleri arasındaki ilişkileri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 TEMEL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KARŞILAŞTIRIR Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 TEMEL ÖĞRENME MOTOD VE TEKNİKLERİNİ BİLİR Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Öğretimle İlgili Temel Kavramlar İlgili kaynaklardan okuma yapılacak
2 Bireysel Farklılıklar ve Öğretime Yansımaları İlgili kaynaklardan okuma yapılacak
3 Öğretim Sürecinde Öğrenci ve Öğretmen İlgili kaynaklardan okuma yapılacak
4 Öğrenme ve Öğretim Stilleri İlgili kaynaklardan okuma yapılacak
5 Öğretimi Planlama İlgili kaynaklardan okuma yapılacak
6 Öğretim İlkeleri İlgili kaynaklardan okuma yapılacak
7 Öğrenme Öğretme Strateji ve Modelleri İlgili kaynaklardan okuma yapılacak
8 Öğrenme Öğretme Strateji ve Modelleri İlgili kaynaklardan okuma yapılacak
9 ARA SINAV İlgili kaynaklardan okuma yapılacak
10 Temel Öğretim Yöntemleri İlgili kaynaklardan okuma yapılacak
11 Temel Öğretim Yöntemleri İlgili kaynaklardan okuma yapılacak
12 Öğretim Teknikleri İlgili kaynaklardan okuma yapılacak
13 Öğretim Teknikleri İlgili kaynaklardan okuma yapılacak
14 Öğretim ve Eğitim Durumları İlişkisi İlgili kaynaklardan okuma yapılacak
Resources
Course Notes
Course Resources


Demirel Özcan(2008)Öğretme Sanatı : Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Öğretim İlke ve Yöntemleri (2015).  Ed. Semra Güven, Mehmet Arif Özerbaş, Ankara: Pegem Akademi.

Taşpınar, M. (2010). Kuramdan Uygulamaya Öğretim İlke ve Yöntemleri .Ankara: Data

Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları ve Uygulama Örnekleri (2013). Ed. Gülay Ekici, Meral Güven. Ankara: Pegem Akademi.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 20 20
Final 1 10 10
Total Workload 118
Total Workload / 25 (Hours) 4.72
dersAKTSKredisi 5