Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mb Seçmeli I (Yaşam Boyu Öğrenme) BTE 221 3 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Zeliha DEMİR KAYMAK
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı öğrencilerin yaşam boyu öğrenme ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olmalarını, yaşam boyu öğrenme türleri hakkında bilgi sahibi olmalarını, yaşam boyu öğrenme etkinlikleri tasarlayabilmelerini sağlamaktır..
Course Content Yaşam boyu öğrenme, bileşenleri ve özellikleri, yaşam boyu öğrenmenin yararları, yaşam boyu öğrenme türleri ve teorileri, yaşam boyu öğrenmede tasarım.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yaşam boyu öğrenmeyi tanımlayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Yaşam boyu öğrenmenin olumlu ve olumsuz özelliklerini sıralayabilme Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Yaşam boyu öğrenme için uygun öğretim tasarım modeli seçebilme Problem Çözme, Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Yaşam boyu öğrenmede teknolojinin önemini değerlendirebilme Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Yaşam boyu öğrenmede yeni yönelimlerin farkında olma Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yaşam boyu Öğrenmenin tanımı
2 Yaşam boyu öğrenmenin tarihi
3 Yaşam boyu öğrenmenin bileşenleri ve özellikleri
4 Yaşam boyu öğrenme teorileri
5 Yaşam boyu öğrenmede öğretim tasarımı
6 Yetişkin eğitimi
7 Ara sınav
8 Özerk öğrenme
9 Sürekli eğitim
10 Sosyal öğrenme
11 Öğrenme topluluğu
12 Yaşam boyu öğrenmede teknoloji
13 E-öğrenme
14 Yaşam boyu öğrenmede yeni yönelimler
Resources
Course Notes Aspin, David N., Chapman, Judith. (2011). Lifelong Learning Book Series. <br>Peter Jarvis. (2012). Adult Education and Lifelong Learning: Theory and Practice.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 2 2
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Total Workload 112
Total Workload / 25 (Hours) 4.48
dersAKTSKredisi 4