Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Gk Seçmeli I (Eğitim Felsefesi) BTE 215 3 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. YUSUF TURAN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Zeliha DEMİR KAYMAK
Course Category
Course Objective Genel ve eğitim felsefesine ilişkin temel kavramları, eğitim felsefe ilişkilerini, temel ve eğitim felsefelerin genel özelliklerini analiz ederek; ulusal eğitim sisteminin dayandığı felsefeleri değerlendirmek.
Course Content Bilim,Bilgi Ve Bilimsel Yöntem,Felsefe Ve Eğitim Felsefesi İlişkisi,Eğitim Felsefesinin Klasik Sorunları:Eğitimle İnsanın Değişimi,Türk Eğitim Sisteminde Değer Sorunu,Eğitimde Sistem Analizi Ve Türk Eğitim Sistemi,Eğitim Felsefesinin Güncel Sorunları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Genel ve eğitim felsefine ilişkin kavramları açıklayabilecektir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Felsefenin işlevleri ve türleri ile felsefenin toplumsal kurumlarla ilişkilerini açıklayabilecektir. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 Temel ve eğitim felsefelerini açıklayabilecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Temel ve eğitim felsefelerini analiz edebilecektir. Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
5 Öğretim programı ve eğitim yönetimi süreçlerini temel ve eğitim felsefeleri açısından değerlendirecektir. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin Tanıtımı ve Dersle İlgili Kuralların Tartışılması ve Belirlenmesi
2 Felsefe Nedir? Felsefenin Alanları: Ontoloji, Epistemoloji, Aksiyoloji, Mantık
3 Eğitim Felsefesi ve Eğitim Felsefesinin Diğer Sistemlerle İlişkileri
4 Genel Felsefi Akımlar ve Eğitim I İdealizm ve Eğitim - Realizm ve Eğitim
5 Genel Felsefi Akımlar ve Eğitim II Diyalektik Materyalizm ve Eğitim – Pragmatizm ve Eğitim
6 Eğitim Felsefisi Akımları ve Eğitim I Daimicilik
7 Ara Sınav
8 Eğitim Felsefisi Akımları ve Eğitim II Esasicicilik (Temellendirmecilik)
9 Eğitim Felsefisi Akımları ve Eğitim III Progresivizm (İlerlemecilik)
10 Eğitim Felsefisi Akımları ve Eğitim IV Reconstructionizm (Yeniden Kurmacılık)
11 Eğitim Felsefisi Akımları ve Eğitim V Natularizm (Doğalcılık)
12 Eğitim Felsefisi Akımları ve Eğitim VI Politeknik Eğitim
13 Türk Ulusal Eğitim Sisteminin Dayandığı Felsefeler İslamiyet Öncesi- Sonrası- Selçuklu ve Osmanlılar-
14 Cumhuriyet Dönemi Eğitim Felsefesine Katkı Veren Düşünürler Atatürk’ün Eğitim Anlayışı
Resources
Course Notes
Course Resources Sönmez, Veysel. (2002). Eğitim Felsefesi. Ankara: AnıYayıncılık.
Büyükdüvenci, Sabri. (2001). Eğitim Felsefesine Giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Tozlu, Necmettin. (2003). Eğitim Felsefesi. Ankara:Milli Eğitim bakanlığı Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 2 2
Total Workload 112
Total Workload / 25 (Hours) 4.48
dersAKTSKredisi 4