Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Seçmeli I (Eğitimde Bireysel Farkliliklar) BTE 313 5 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ZELİHA DEMİR KAYMAK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ZELİHA DEMİR KAYMAK,
Course Assistants Arş. Gör. Nazire Burçin HAMUTOĞLU
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı öğrencilere eğitim-öğretim ortamlarında öğrenmeyi etkileyen bireysel farklılıkların neler olduğu ve bu farklılıklarla ilgili öğrencilere nasıl öğretim yapılacağı ile ilgili bilgiler sunmaktır.
Course Content Eğitimde öğrenmeyi etkileyen bireysel farklılıklar, bunların eğitime yansıması ve eğitimde bireysel farklılıkları dikkate alan öğretim tasarımları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenmeye etkileyen bireysel farklılıkları sıralayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Bireysel farklılıklara uygun öğretim tasarımı yapabilme Tartışma, Anlatım, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Sınav ,
3 Bireysel farklılıkların eğitime yansımalarını değerlendirebilme Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Uyarlanabilir ortamların bireysel farklılıklar için önemini açıklayabilme Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Eğitim ile ilgili temel kavramlar
2 Bireysel Farklılıklar ve Eğitime Yansımaları
3 Zeka ve Yetenekler
4 İlgi ve tutum
5 Öğrenme Biçimi
6 Önbilgi
7 Ara sınav
8 Öğrenmede Güdülenme
9 Kişilik Yapısı
10 Denetim Odağı
11 İnançlar
12 Öz yeterlik inançları
13 Cinsiyet, toplumsal cinsiyet
14 Uyarlanabilir ortamlar ve bireysel farklılıklar
Resources
Course Notes itör : Deniz Deryakulu, Yıldız Kuzgun. "Eğitimde Bireysel Farklılıklar". Nobel Yayın Dağıtım.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 94
Total Workload / 25 (Hours) 3.76
dersAKTSKredisi 4