Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
A.S.I (Bil.Tekn.Eğit.Sosyo-Psikolojik Değişkenler) BTE 311 5 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ZELİHA DEMİR KAYMAK
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Zeliha DEMİR KAYMAK
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı, bilişim teknolojileri eğitiminde sosyo- psikolojik değişkenlerin önemini ve etkisini öğrenerek öğrenme öğretme süreçlerinin tasarımı ve yürütülmesinde bu değişkenlere bağlı farklılıkları dikkate alma konusunda farkındalık ve temel bilgi kazandırmaktır.
Course Content Bilişim Teknolojisi Eğitimini etkileyen değişkenler, sosyo psikolojik değişkenler, özyeterlik, tutumlar, teknofobi, internet ve oyun bağımlılığı, siber zorbalık, öğrenme stilleri, yaratıcılık, tükenmişlik.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilişim teknolojileri eğitimini (BTE) etkileyen etmenleri tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 BTEyi etkileyen etmenleri listeler Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 BTE yi etkileyen etmenlerin olumlu ve olumsuz etkilerini tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Bireysel farklılıklar açısından BTE yi etkileyen etmenlerle ilgili araştırma sonuçlarına örnekler verir Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Öğretim süreçlerinin planlanmasında sosyo psikolojik değişkenlerin etkisini dikkate alacak öneriler geliştirir Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
6 Sosyo Psikolojik değişkenlerin BTE üzerindeki etkisiyle ilgili bilgilerini meslektaşlarıyla paylaşır Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilişim teknolojileri eğitimini etkileyen etmenlerin tartışılması
2 Bilim teknolojisi eğitiminde sosyo psikolojik değişkenlerin önemi ve etkisi
3 Özyeterlik inançları
4 Tutumlar
5 Teknolofobi
6 İnternet ve oyun bağımlılığı (Proje Ödevlerinin belirlenmesi ve dağıtılması)
7 Ara sınav
8 Siber zorbalık
9 Öğrenme stilleri
10 Yaratıcılık
11 Tükenmişlik
12 Proje ödevlerinin sunulması ve tartışılması
13 Dersin genel değerlendirilmesi
14 Dönem Sonu Sınavı
Resources
Course Notes
Course Resources Deryakulu, D (Eds). (2008). Bilişim teknolojileri öğretiminde sosyo-psikolojik değişkenler. Ankara: Maya Akademi.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ödev 1 10 10
Final 1 1 1
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Total Workload 95
Total Workload / 25 (Hours) 3.8
dersAKTSKredisi 4