Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uzaktan Eğitim BTE 305 5 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET BARIŞ HORZUM
Course Lecturers Prof.Dr. MEHMET BARIŞ HORZUM,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu derse ilişkin öğrenme-öğretme etkinlikleri sonunda öğrenciler aşağıdaki yeterliliklere sahip olabileceklerdir. Uzaktan eğitimi tanımlayabilme, Uzaktan eğitimin gelişimini açıklayabilme, Uzaktan eğitimin ulusal ve evrensel boyutlarını açıklayabilme, Uzaktan eğitim ve örgün eğitim programlarının üstünlüklerini ve sınırlılıklarını karşılaştırabilme, Uzaktan eğitim uygulamalarını örneklendirebilme,Uzaktan eğitimin yükseköğretimdeki yerini kavrayabilme.

Course Content

Uzaktan eğitime giriş, uzaktan eğitimin kullandığı öğretim ortamları, uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler: TV, Video, Radyo ve Yazılı materyaller. Bu teknolojilerin planlanmasında, hazırlanmasında ve uygulamasında kullanılan teknik ve yöntemler. Uzaktan eğitim ile ilgili temel kavramlar, radyo ile öğretimin yapısı ve işleyişi, Video ve film katalogları, eğitsel televizyonun tarihi gelişimi ve yapılmış araştırmalar, çocuk TV programları ve önemi, yetişkin TV programları ve önemi, açık lise programlarının analizi, açık üniversite programlarının analizi, internet okulları ve sanal sınıflar, iletişim ve enformasyon teknolojilerinin uzaktan eğitim süreci görüş açısıyla yorumlanması, uzaktan eğitimde uydu teknolojileri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uzaktan eğitimi tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimini açıklar. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Proje / Tasarım, Sınav , Ödev,
3 Uzaktan eğitimin kuramlarını açıklar. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Ödev, Sınav , Proje / Tasarım,
4 Uzaktan eğitim ve örgün eğitim programlarının üstünlüklerini ve sınırlılıklarını karşılaştırır. Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Proje / Tasarım, Ödev, Sınav ,
5 Uzaktan eğitim uygulamalarını örneklendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Uzaktan eğitimle ders tasarlar. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Uzaktan Eğitimin Tanımı
2 Uzaktan Eğitimin Özellikleri ve Farklılıkları
3 Uzaktan Eğitimin Tarihçesi
4 Uzaktan Eğitimde Kullanılan Araçlar
5 Uzaktan Eğitim Türleri
6 Uzaktan eğitim kurumları ve çalışan rolleri
7 Uzaktan Eğitimin Türkiye ve Dünya Uygulamaları
8 Ara Sınav
9 Uzaktan Öğrenme Kuramları (özerklik, endüstrileşme, iletişim ve etkileşim)
10 Uzaktan Öğrenme Kuramları (Eşitlik, Sorgulama topluluğu, transaksiyonel uzaklık)
11 Uzaktan Eğitimde Öğretim Tasarımı
12 Uzaktan Eğitimde ders tasarımı ve bileşenleri
13 Uzaktan Eğitim Projelerinin Değerlendirilmesi
14 Uzaktan Eğitim Dersinin değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 40
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 30 30
Final 1 25 25
Total Workload 191
Total Workload / 25 (Hours) 7.64
dersAKTSKredisi 8