Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğretim Tasarimi BTE 204 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ZELİHA DEMİR KAYMAK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ZELİHA DEMİR KAYMAK,
Course Assistants Arş. Grv. N. Burçin HAMUTOĞLU
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı öğretim tasarımı kavramının, teknolojilerinin ve modellerinin kavranmasıdır.
Course Content Öğretim Tasarımı Kavramı, Öğretim Tasarımı Teknolojileri,İhtiyaç Belirleme ve Analizi,Öğrenme Ortamında Öğrenenin Özellikleri,Öğrenme Ortamlarında Öğrenme Hedefleri,Görev Analizi, Öğretim Tasarım Modelleri,Öğrenme ve Öğretim Stratejileri,İçerik Türlerine Dayalı Öğretim Modelleri,Genel Değerlendirme
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğretim tasarımı kavramını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Öğretim tasarımı ve teknolojilerini tanımlar. Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Sınav , Ödev,
3 İhtiyaç analizi yapar. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Öğrenme ortamında öğrenen özelliklerini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Öğrenme ortamında öğretim hedeflerini yazar. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Görev analizi yapar. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
7 Öğretim tasarımı modellerini karşılaştırır. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel Giriş ve Tanışma
2 Öğretim Tasarımı Kavramı Farklı kaynaklardan tarama
3 Öğretim Tasarımı Teknolojileri Farklı kaynaklardan tarama
4 İhtiyaç Belirleme ve Analizi Farklı kaynaklardan tarama
5 Öğrenme Ortamında Öğrenenin Özellikleri Farklı kaynaklardan tarama
6 Öğrenme Ortamlarında Öğrenme Hedefleri Farklı kaynaklardan tarama
7 ARASINAV
8 Görev Analizi Farklı kaynaklardan tarama
9 Öğretim Tasarım Modelleri Farklı kaynaklardan tarama
10 Öğretim Tasarım Modelleri Farklı kaynaklardan tarama
11 Öğrenme ve Öğretim Stratejileri Farklı kaynaklardan tarama
12 Öğrenme ve Öğretim Stratejileri Farklı kaynaklardan tarama
13 İçerik Türlerine Dayalı Öğretim Modelleri Farklı kaynaklardan tarama
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes Akkoyunlu, B., Altum, A., Yılmaz Soylu, M.(2008). Öğretim Tasarımı. Maya Akademi<br>Hıfzı Doğan, 1998, Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı. Ankara: Yayınevi<br>Alkan ,Cevat, 1997, Eğitim Teknolojisi , Ankara:Anı yayınları
Course Resources Leslie J. Briggs:Instructional Design: Principles and Applications (Hardcover)
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 40
2. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Sözlü Sınav 1 3 3
Final 1 2 2
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5