Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Internet Tabanli Programlama BTE 302 6 3 + 2 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. AYDIN KİPER
Course Lecturers Öğr.Gör. AYDIN KİPER,
Course Assistants

Mehmet Uysal

Course Category
Course Objective

İnternetle İlgili temel kavramları öğretmek. Web sitelerinin tasarlanmasında kullanılan internet tabanlı Programların nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak.

Course Content

Internet üzerinde kullanılan programlama dilleri, Internet programlama istemci sunucu mimariye giriş, Web sunucusu kurulumu, programlama diline (asp, php, .net, jsp, vb.)göre ayarları, Internet programlama için kullanılan editörler ve program geliştirme ortamları, Programlamaya giriş, değişkenler, sabitler, diziler, programlamda kullanılan fonksiyonlar, (karakter, sayısal, mantıksal, tarih vb.), program akış kontrol deyimleri (if, switch, case vb.) ve kullanımı, program döngü deyimleri ve kullanımı (do-while, for, loop vb.), sunucu ve ortam değişkenleri ve kullanımı, internet programlamada çerez kavramı ve kullanım alanları, internet üzerinden HTTP istek ve cevaplarının gönderilmesi, internet üzerinden veritabanına bağlanmak ve işlemler gerçekleştirmek, veri tabanında bulunan bilgilerin listelenmesi, sıralanması, değiştirilmesi, eğitim amaçlı dinamik bir internet uygulamasının geliştirilmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İnternetle ilgili temel kavramları açıklar. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
2 Web tasarımında kullanılan programları değerlendirir. Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Sözlü Sınav,
3 Bir web sitesini tasarlar. Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
4 Dinamik İnternet uygulamalarını kavrar. Gösterip Yaptırma, Ödev,
5 Döngü ve karşılaştırma işlemlerini tespit eder. Soru-Cevap, Ödev,
6 İnternet ve web ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri öğrencilerine aktarır. Gösterip Yaptırma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İnternette kullanılan programlama dillerine genel bakış 1
2 İnternetin temel bileşenleri 1
3 Web Sunucu programları ve kuruluşu 1
4 HTML genel yapısı Ve HTML editörleri 1
5 HTML kodu üreten programlar 1,2
6 Aspx Genel yapısı ve Kurulumu 1,2
7 ASpx değişkenler, sabitler ve diziler 1
8 Aspx Karşılaştırma ve döngü işlemleri 1
9 Aspx Veri Bağlantıları 1
10 Apsx veri tabanı İşlemleri 1
11 PHP kurulumu ve genel yapısı 1,2,3
12 Php String ve Sayısal Fonksiyonlar 1,2,3
13 Php Mysql bağlantıları 1,2,3
14 PHP veritabanı uygulamaları 1,2,3
Resources
Course Notes
Course Resources

A'dan Z'ye PHP, Rıza Çelik

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 30 30
Final 1 3 3
Total Workload 180
Total Workload / 25 (Hours) 7.2
dersAKTSKredisi 7