Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Seçmeli I (Insan Bilgisayar Etkileşimi) BTE 315 5 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. AYDIN KİPER
Course Lecturers
Course Assistants Emre Çam
Course Category
Course Objective Etkileşimli bilgisayar sistemlerinin insan kullanımı için nasıl organize edileceğini anlatmak. Grafik arayüzü elemanlarını tanıtmak. Grafik arayüzü tasarlamak ve değerlendirmek.
Course Content Belirli ergonomik kurallara uygun olarak bilgisayar çalışma ortamlarını düzenleme, bilgisayar çalışma ortamınızı değerlendirme, bilgisayar çalışma ortamında çok kısa sürede yapabilinecek egzersizler. Önerilen düzenleme ve egzersizleri yaparak bilgisayar kullanımından kaynaklanabilecek şikayetlerinizin azalmasına katkıda bulunmaya çalışılmıştır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Etkileşimli bilgisayar sistemlerinin organizasyonunu anlatır. Anlatım, Sınav ,
2 Arayüz çeşitlerini tanımlar Anlatım, Sınav ,
3 Konsol sistemlerini anlatır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Proje / Tasarım,
4 Grafik arayüz öğelerini tanımlar Anlatım, Sınav ,
5 Grafik arayüzü geliştirir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Proje / Tasarım,
6 Grafik arayüzünü değerlendirir. Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Makine etkileşimi kavramı ve tarihçesi
2 Arayüz kavramı
3 Girdi çıktı aygıtları ve etkileşim
4 Diyalog teknikleri
5 Konsol sistemleri ve etkileşim
6 Grafik arayüz kavramı
7 Grafik arayüz öğeleri Pencereler
8 Grafik arayüz öğeleri Temel araçlar : Düğme, girdi kutuları ve menüler
9 Ara sınav
10 Grafik arayüz öğeleri Kombo kutuları ve türeyen araçlar.
11 Grafik arayüz öğeleri Araç çubukları,ve gelişkin kontroller
12 Arayüz geliştirme süreci
13 Ergonomik arayüz tasarımı
14 Yedekleme kavramı ve uygulamaları
Resources
Course Notes [1]Hafize Keser, 2005, İnsan- Bilgisayar Etkileşimi, Ankara, Nobel Yayın
Course Resources [2]Human-Computer Interaction (3. Baskı), Alan Dix, Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd and Russell Beale (2003)
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 50
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ödev 1 4 4
Final 1 1 1
Total Workload 101
Total Workload / 25 (Hours) 4.04
dersAKTSKredisi 4