Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Gk Seçmeli I (Ergonomi ve Sağlik) BTO 213 3 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ONUR İŞBULAN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Mehmet Uysal

Course Category
Course Objective

Gelişen teknolojiyle birlikte bilişim araçları günlük yaşamda giderek artan önemli bir paya sahiptir. Bilişim araçlarının kullanımı insanların işini kolaylaştırırken bu araçların uygun/uygun olmayan kullanımı ya da araçların olumsuz çevresel etkileri insanın doğal yaşamına ve sağlığına zarar verebilmektedir. Bu ders, teknolojinin günlük yaşamdaki payının artmasıyla birlikte bu payın neden olabileceği olası zararların önüne geçilebilmesi için öğretmen adayı üniversite öğrencilerinin bu teknolojilerin ergonomi açısından özelliklerini ve sağlık üzerindeki etkilerini öğrenmelerini amaçlamaktadır.

Course Content

Bilişim, teknoloji, bilişim teknolojisi, ergonomi ve sağlık kavramları ve bunlar arasındaki ilişkiler. Bilişim araçlarının ve bunların kullanımlarının ergonomi ve insan sağlığı açısından doğrudan ve dolaylı etkileri. Bilişim teknolojilerinin daha ergonomik olmaları ve olumsuzluklarının en alt düzeye indirilmesi için yapılabilecekler, yapılması gerekenler. Bilişim teknolojileriyle ilgili standartlar ve resmi düzenlemeler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilişim teknolojilerinin kullanılması ile insan sağlığı arasındaki ilişkileri örnek vererek açıklar. Anlatım, Sınav ,
2 Bilişim teknolojilerinin tasarımlanmasında ve kullanılmasında ergonomi kavramını tanımlar ve önemini açıklar. Tartışma, Sınav ,
3 Bilişim teknolojilerini insan sağlığını olumsuz etkilemeden kullanmak için örnekler vererek öneriler geliştirir. Beyin Fırtınası, Sınav ,
4 Bilişim teknolojilerinin sağlığı olumsuz etkilememesi için yapılması gerekenleri araştırır ve sonuçları çevresindekilerle paylaşır. Grup Çalışması, Ödev,
5 Bilişim teknolojilerinin insan sağlığı üzerinde oluşturduğu hastalıkları örneklerle açıklar. Örnek Olay, Ödev,
6 Bilişim teknolojilerinin kullanıldığı bir laboratuar ortamının tasarımı yapar ve uygular. Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilişim teknolojisi kavramının gelişimi, bilişim araçlarının insan yaşamına getirdiği kolaylıklar, avantajlar ve dezavantajlar.
2 İnsan-bilgisayar etkileşimi. Ergonomi kavramının ortaya çıkışı. Ergonomi ve bilişim arasındaki ilişki. [1] ilgili sayfaları öğrenci belirleyecek
3 Bilişim araçlarının insan sağlığına etkisi. Olumlu olumsuz etkilerin tartışılması.
4 Ergonomi ve insan sağlığına bilişim araçlarının katkısı, örneklerin tartışılması.
5 Ergonomi ve insan sağlığı açısından bilişim araçlarının zararlarının tartışılması. [1] ilgili sayfaları öğrenci belirleyecek
6 Ergonomi ve sağlık açısından dolaylı zararlı araçlar. Zararların ortaya çıkma nedenleri.
7 Ergonomi ve sağlık açısından doğrudan zararlı araçlar. Zararların etkileri.
8 Bilişim araçlarının kullanımdan kaynaklanan zararlarını gidermenin yolları.
9 Sağlığa zararlı bilişim araçlarının kullanılmasında dikkat edilmesi gerekenler. [1] ilgili sayfaları öğrenci belirleyecek
10 Ergonomik ve sağlığa zararlı olmayan araçların geliştirilmesi için dikkat edilmesi gereken özellikler. [1] ilgili sayfaları öğrenci belirleyecek
11 Ergonomi ve sağlık açısından bilişim araçlarıyla ilgili standartlar.
12 Ergonomi ve sağlık açısından bilişim araçlarıyla ilgili kanun ve yönetmelikler.
13 Farklı bilişim araçlarının ergonomi ve sağlıkla ilgili standartlar, kanunlar ve yönetmelikler açısından değerlendirilmesi.
14 Tartışma ve dersin genel değerlendirmesi.
Resources
Course Notes <p>[1] Keser, H. (2005). İnsan bilgisayar etkileşimi ve sağlığa etkisi. Ankara: Nobel Yayınları.</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 5 10
Sözlü Sınav 2 2 4
Final 1 2 2
Total Workload 104
Total Workload / 25 (Hours) 4.16
dersAKTSKredisi 4