Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çoklu Ortam Tasarimi ve Üretimi BTE 302 6 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ONUR İŞBULAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ONUR İŞBULAN,
Course Assistants

Arş. Gör. Mehmet UYSAL

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Çoklu ortam öğeleri oluşturma ve düzenleme becerilerinin kazanılması. Çoklu ortam öğelerinin paketlenmesi. Çoklu ortam öğelerinin değerlendirilmesi.

Course Content

PC ortamında kullanılan yazarlık sistemlerinin tanıtılması, ders yazılımı hazırlama aşamaları ve yazılımlara göre planlanması, ekran tasarımı ilkeleri, kullanılacak resim, ses, film vb. malzemelerin düzenlenmesi için kullanılan yazılımlar, yazılımda canlandırma ve hareketlerin kullanılması, yazılımlara resim, film, animasyon vb. bileşenlerin eklenmesi, ses ve gerçek zamanlı filmlerin eklenmesi, kullanıcı etkileşimi, geri bildirim teknikleri, çoklu ortam yazılımlarında kullanıcı dolaşımı (navigasyon), ekran tasarımı ve düzenlemesi, çoklu ortam yazılımlarının paketlenmesi, yayınlanması, çoklu ortam uygulamaları hazırlanması, çoklu ortam uygulamalarının değerlendirilmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çoklu ortam uygulamalarının kuramsal temellerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Hiper ortamlar ve çoklu ortamların arasındaki farkı söyler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Çoklu ortamda görsel tasarım ilkelerini sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Bilişsel yük ve çoklu ortam bağlantısını kurar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Çoklu ortam içeriklerinin tasarımını yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Çoklu ortam geliştirme araçlarını sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Çoklu ortamda ölçme ve değerlendirme kavramlarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
8 Çoklu ortam nesnelerinin birleştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
9 Çoklu ortam projesi hazırlar Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çoklu ortam uygulamalarının kuramsal temelleri
2 Hiper ortamlar ve çoklu ortamlar
3 Çoklu ortamda görsel tasarım ilkeleri
4 Bilişsel yük ve çoklu ortam
5 Çoklu ortam içeriklerinin tasarımı
6 Çoklu ortam geliştirme araçları
7 Çoklu ortamda ölçme ve değerlendirme
8 Çoklu ortam nesnelerinin birleştirilmesi
9 Çoklu ortam projesi hazırlama
10 Çoklu ortam projesi hazırlama
11 Çoklu ortam projesi hazırlama
12 Çoklu ortam projesi hazırlama)
13 Çoklu ortam projesi hazırlama
14 Çoklu ortam projelerinin sunumu
Resources
Course Notes <p>&Ccedil;oklu Ortam Tasarımı (2011), Edit&ouml;rler: &Ouml;zcan &Ouml;zg&uuml;r Dursun, Ferhan Odabaşı</p>
Course Resources

Çoklu Ortam Tasarımı (2011), Editörler: Özcan Özgür Dursun, Ferhan Odabaşı

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 16 16
Final 1 1 1
Proje / Tasarım 1 10 10
Total Workload 155
Total Workload / 25 (Hours) 6.2
dersAKTSKredisi 6