Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Teknoloji ve Bilim Tarihi BTE 106 2 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Arş.Gör.Dr. ŞULE YILMAZ ÖZDEN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Toplumsal değişime (olumlu ve olumsuz anlamda) neden olan gelişmeleri, keşifleri, icatları bilmek ve bunları bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi programlarıyla ilişkilendirmektir.

Course Content

Geçmişte ve günümüzde bilim ve teknoloji ilişkisi, bilim ve teknolojinin sosyal değişime etkileri, insanlığın ortak bilim mirası, Ünlü Türk ve yabancı bilim adamları, doku ve organ nakli, nano-teknoloji, gen teknolojisi gibi çağdaş bilimsel gelişmelerin yaşama etkisi, Türk Patent Enstitüsü, telif ve patent hakları, uzay ve havacılık çalışmaları, Web'in tarihi ve geldiği nokta, Cep ve Akıllı telefonların tarihi ve geldikleri yer, Pc, Web tasaarım ve TV'lerin tarihi gelişimi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilim ve teknolojinin toplumsal yapı üzerine etkilerini fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Sosyal bilgiler eğitimi ve fen bilimlerinin ilişkisini fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Kökenini teknolojik gelişmeden alan toplumsal sorunları fark eder ve bunları çözmek için çözüm yolları ortaya koymaya çalışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Toplumsal hayata etki eden bilim insanlarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Bilim ve teknoloji ile ilgili gelişmeleri takip eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Medyada konuya ilişkin haberleri tarar ve öğrencileri için bu konuda dikey dosyalar oluşturur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Teknolojinin ortaya koyduğu sorunlara karşı duyarlılığı geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilim Nedir, Teknoloji nedir? Bilim ve Teknoloji arasındaki farklar
2 Toplum ve toplumsal değişme ilgili kavramların gözden geçirilmesi.
3 Eski çağ ve İlkçağ döneminin bilim teknoloji ve sosyal değişme açısından incelenmesi
4 Orta çağ döneminde dünyada ve İslam devletlerinde ortaya çıkan bilimsel gelişmelerin incelenmesi
5 Yeniçağ döneminde dünyada ve İslam devletlerinde ortaya çıkan bilimsel gelişmelerin incelenmesi
6 Yakınçağ döneminin bilim teknoloji ve sosyal değişme açısından incelenmesi
7 1. Dünya ve 2. Dünya savaşı dönemlerinin bilim teknoloji ve sosyal değişme açısından incelenmesi
8 Vize
9 1945 sonrası bilim ve teknolojik gelişimleri bunların sosyal değişime olan etkilerinin incelenmesi.
10 Bilim insanlarını tanır ve bu insanların yapmış olduğu çalışmalardan hareketle onların ortak özelliklerine dair çıkarımlarda bulunulur.
11 Teknolojik ürünlerin zaman içinde gelişimi
12 Web ve Web tasarımın tarihi gelişimi.
13 Akıllı telefonlar, PCler, TV'lerin tarihi gelişimi.
14 Gelecekteki bilimsel gelişmeler üzerine tartışma.
Resources
Course Notes
Course Resources

Bahri Ata (2008); Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Pegem Akademi.

Mehmet Doğan (2016). Bilim ve Teknoloji Tarihi, Anı Yayıncılık.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
2. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 110
Total Workload / 25 (Hours) 4.4
dersAKTSKredisi 4