Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Psikoloji, Din ve Eğitim Boyutuyla Insani Değerler DEG 517 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MAHMUT ZENGİN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör. Ayşegül KIRTEL

Course Category
Course Objective

Ders, temel insani değerleri psikoloji, din ve eğitim boyutlarıyla incelemeyi, değerlerin bilgisi, içeriği ve kapsamını analiz etmeyi ve eğitim süreçlerine dahil edilmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Course Content

İnsani değerler bağlamında; sevgi, saygı, sorumluluk, adalet, sabır, doğruluk, iffet, şükür, şefkat ve merhamet, güven, vefa, cömertlik, diğerkamlık, kanaatkarlık, tevazu ve hoşgörü

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Temel insani değerleri tanır Tartışma, Sınav ,
2 Psikoloji, din ve eğitim yönüyle insani değerlerin içeriğini kavrar Tartışma, Sınav ,
3 İnsani değerlerin içerik ve kapsamını analiz eder Tartışma, Sınav ,
4 İnsani değerlerin birey ve toplum açısından önem ve işlevini açıklar Tartışma, Sınav ,
5 İnsani değerlerin öğrenme sürecine nasıl ve hangi boyutlarıyla dahil edilebileceğine dair strateji geliştirir. Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ahlak ve Değer Kavramı
2 Değerler Eğitimini Gerekli Kılan Nedenler
3 Adalet, Güven
4 Sevgi, Saygı
5 Tevazu, Hoşgörü
6 Sorumluluk, Sabır
7 Şefkat, Merhamet
8 Doğruluk, Dürüstlük
9 Cesaret, Cömertlik
10 Diğergamlık, Sadakat
11 Şükür, Kanaat
12 Affedicilik/Bağışlama
13 Girişimcilik, Özgüven
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Kaymakcan, R. -Zengin, M. -Arslan, Ş. vd. (2007).Değerler ve Eğitimi. DEM Yayınları

2. Kaymakcan, R. - Uyanık, M. (2007). Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak, DEM Yayınları

3. Çağrıcı, M. (2006). Anahatlarıyla İslam Ahlakı, Ensar Yayınları.

4. Hökelekli, H. (2013). Psikoloji, din ve eğitim yönüyle insani değerler. DEM Yayınları

5. Adler, A. (2015). İnsan Tabiatını Tanıma. Türkiye İş Bankası Yayınları

6. İslam Ansiklopedisi. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

7- Gazzali (2011). İhyau Ulumi’d-Din. Bedir Yayınları

8- Hökelekli, H. (2011). Ailede, okulda ve toplumda değerler psikolojisi ve eğitimi. Timaş Yayınları

9- Tarhan, N. (2016). Değerler psikolojisi ve İnsan&güzel insan modeli. Timaş yayınları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 3 15 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 3 15 45
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 15 30
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 155
Total Workload / 25 (Hours) 6.2
dersAKTSKredisi 6