Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Değerler Eğitimi Yönünden Çevre Eğitimi DEG 514 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. YÜKSEL GÜÇLÜ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Diğer
Course Objective

Bu dersin amacı değerler eğitimi yönünden çevre eğitiminin öneminin kavratılmasıdır.

Course Content

Çevre ve ekoloji ile ilgili temel kavram ve ilkeler. Değerler eğitimi yönünden çevreyi oluşturan canlı unsurlara bakış. Değerler eğitimi yönünden çevreyi oluşturan cansız unsurlara bakış. Değerler eğitimi yönünden büyük ekosistemlere bakış. Değerler eğitimi yönünden çevre sorunlara bakış. Dünyada ve Türkiye’ de çevre koruma çalışmaları. Değerler eğitimi yönünden çevre eğitimi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çevre ve ekoloji ile ilgili temel kavramları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
2 Değerler eğitimi yönünden canlı çevre unsurlarını genel olarak açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
3 Değerler eğitimi yönünden cansız çevre unsurlarını genel olarak açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
4 Değerler eğitimi yönünden çevre sorunlarını genel olarak değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
5 Dünya'da ve Türkiye'de çevre koruma konusunda yapılan çalışmaları genel olarak açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Değerler eğitimi yönünden çevre eğitiminin önemini genel olarak açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çevre ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler
2 Değerler eğitimi yönünden çevreyi oluşturan canlı unsurlara genel bakış
3 Değerler eğitimi yönünden çevreyi oluşturan cansız unsurlara genel bakış
4 Değerler eğitimi yönünden büyük ekosistemlere genel bakış
5 Değerler eğitimi yönünden büyük ekosistemlere genel bakış
6 Değerler eğitimi yönünden çevre sorunlarına genel bakış
7 Değerler eğitimi yönünden çevre sorunlarına genel bakış
8 Ara sınav
9 Dünyada ve Türkiye’ de çevre koruma çalışmalarına değerler eğitimi yönünden bakış
10 Dünyada ve Türkiye’ de çevre koruma çalışmalarına değerler eğitimi yönünden bakış
11 Değerler eğitimi yönünden çevre eğitimi
12 Değerler eğitimi yönünden çevre eğitimi uygulaması
13 Değerler eğitimi yönünden çevre eğitimi uygulaması
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

* Yıldız,K., Sipahioğlu,Ş.ve Yılmaz,M., Çevre Bilimi, Gündüz Eğt.Yay.,Ankara,2000.
* Aydoğdu, M.ve Gezer, K. (Editör), Çevre Bilimi, Anı yayıncılık, Ankara,2006.
* Kocataş,A., Ekoloji: Çevre Biyolojisi, Ege Üniv.Basım. İzmir,1996.
* Atalay,İ.,Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Ege Üniv.Basım.,İzmir,2000.
* Şahin,C.ve Sipahioğlu,Ş.,Doğal Afetler ve Türkiye, Gündüz Eğt.ve Yay., Ankara,2002.
* Özey,R.,Çevre Sorunları, Aktif Yayınevi,İstanbul,2001.
* Güney,E.,Çevre Sorunları, Hatiboğlu Yay. Ankara,1998.
* Güney,E.,Çevre ve İnsan.Toplum Doğa İlişkileri, T.C.Dicle Üniv.Bas.,Diyarbakır,2002.
* Güney,E.,Türkiye’de Çevre Sorunları: Doğal,kültürel ortam bozulması, Öz Eğitim Yayınları, Konya,1997.
* Kışlalıoğlu,M.ve Berkes,F.,Çevre ve Ekoloji, Remzi Kitabevi,İstanbul,1990.
* Ertuğ,C.,Yeşilden Griye Adım Adım Türkiye (Türkiye’deki ilk çevre kirlenme haritası ve ekolojik denge bozukluğu raporu),Türkiye İş Bankası Kültür Yay.,Genel Yay.:518, Bilimsel Dizi:014,İstanbul.
* Yavuz,F.ve Keleş,R.,Çevre Sorunları, A.Ü. Siyasal Bilg.Fak.Yay. 534,Ankara,1983.
* Bozkurt, O.(Editör), Çevre Eğitimi, Pegem Akademi, Ankara,2008.
* Atalay,İ.,Ekosistem Ekolojisi ve Coğrafyası, Cilt I,II, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın., No:327, Meta Basım.Mat.,İzmir,2008.
* Atalay,İ.,Açıklamalı Türkçe-İngilizce Doğa Bilimleri Sözlüğü Coğrafya-Ekoloji-Ekosistem (Botanik, Jeoloji, Orman, Toprak) , Meta Basım.Mat.,İzmir,2004.

* UNESCO, Teaching and Learning for a Sustainable Future, http://www. unesco.org/education /tlsf/ mods/theme_d/mod22.html.
* http://www.valuesbasededucation.com/

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 15
1. Performans Görevi (Seminer) 20
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 2 10 20
Final 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 5 5
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6