Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilimsel Değerler DEG 512 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AYSUN ÖZTUNA KAPLAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bilim hayatımızın her alanına nüfuz etmiş bir faaliyettir. Bu sebeple özellikle bilim, teknoloji, toplum ve çevre bağlamında bilimsel değerlerin tartışılması ve bilim etiği anlayışının oluşturulması önem kazanmaktadır. Bu sebeple dersin amacı, bilimsel değerler ve etik hakkında farkındalık kazandırmak olarak belirlenmiştir.

Course Content

Bilimin neliği, bilimi niteleyen özellikler ve bilim-sözde bilim ayrımı. Bilimin doğası hakkında tartışmalar. Bir meslek olarak bilim nedir? Bilimde etik tavrın standartlarını belirleme çalışmaları. Bilim, teknoloji, toplum ve çevre etkileşimi üzerine tartışmalar. Sosyo-bilimsel konular üzerinde tartışmalar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilimi ve bilimin doğasını niteleyen özellikleri kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Bilim ve sözde bilim ayrımını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Bilimsel etik anlayışı oluşturur. Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
4 Bilimde etik tavrın standartları hakkında tartışır. Tartışma, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
5 Bilim, teknoloji, toplum ve çevre etkileşimi hakkında tartışır. Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilim nedir? Konu ile ilgili literatür incelenir.
2 Bilimi niteleyen özellikler Konu ile ilgili literatür incelenir.
3 Bilim, sözde bilim ayrımı Konu ile ilgili literatür incelenir.
4 Bilimin doğası Konu ile ilgili literatür incelenir.
5 Bir meslek olarak bilim Konu ile ilgili literatür incelenir.
6 Bilimde etik tavrın standartları: Dürüstlük, dikkat, açıklık, özgürlük, eğitim Konu ile ilgili literatür incelenir.
7 Bilimde etik tavrın standartları: toplumsal sorumluluk, yasallık, fırsat, verimlilik, deneklere saygı Konu ile ilgili literatür incelenir.
8 ARA SINAV Konu ile ilgili literatür incelenir.
9 Bilimin toplum üzerindeki etkileri Konu ile ilgili literatür incelenir.
10 Teknoloji ve dünyada değişen dengeler Konu ile ilgili literatür incelenir.
11 Bilim, teknoloji ve çevre sorunları Konu ile ilgili literatür incelenir.
12 Bilim ve teknolojinin siyasal sorunları Konu ile ilgili literatür incelenir.
13 Örnek olay incelemeleri: Baltimore olayı, Genetik, soğuk füzyon tartışması Konu ile ilgili literatür incelenir.
14 Örnek olay incelemeleri: Değişen Dünya (Asit yağmurları, Küresel ısınma), hastalık ve sağlık Konu ile ilgili literatür incelenir.
Resources
Course Notes
Course Resources

Çepni, S., Ayvacı, H. Ş., Bacanak, A. (2006). Fen Teknoloji Toplum. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
Mayor, F., Forti, A. (2000). Bilim ve İktidar. (Çev. M. Küçük). Ankara: TUBİTAK.
Resnik, D. B. (2004). Bilim Etiği. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Russell, B. (2004). Bilimin Üzerindeki Etkileri. (Çev. D.D. Yüzer). İzmir: İlya Yayınevi.
Yıldırım, C. (2011). Bilim Felsefesi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 10
2. Ödev 20
3. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 12 12
Final 1 14 14
Ödev 3 5 15
Total Workload 153
Total Workload / 25 (Hours) 6.12
dersAKTSKredisi 6