Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Değerler ve Psikolojik Şiddet (Mobbing) DEG 510 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA KOÇ
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Ümit ÖZER
Course Category
Course Objective Bu ders ile psikolojik şiddet olgusu üzerinde farkındalık yaratma ve başa çıkma, olumsuz bireysel ve örgütsel etkilerini minimize etmek amaçlanmaktadır.
Course Content Şiddet ve psikolojik şiddet kavramı, psikolojik şiddetin nedenleri, psikolojik şiddet ve çatışma arasındaki ilişki, zorbanın ve mağdurun genel karakteristik özellikleri, psikolojik şiddetin değerlerle olan ilişkisi, örgüt kültürü ve iklimine etkisi, psikolojik şiddetin bireysel ve örgütsel iş doyumuna etkisi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Psikolojik şiddet kavramı, nedenleri ve süreçlerini yorumlar. Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Zorbanın ve mağdurun genel karakteristik özelliklerini ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Rol Oynama, Benzetim, Altı Şapka, Örnek Olay, Sözlü Sınav, Portfolyo, Performans Görevi,
3 Psikolojik şiddetin, örgüt kültürü etkilerine hüküm verir. Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
4 Psikolojik şiddetin örgütsel iş doyumuna etkisini sorgular. Soru-Cevap, Tartışma, Altı Şapka, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Değerlerin iş yaşamındaki önemini sentezler. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Değerler ve psikolojik şiddet sarmalını analiz eder. Soru-Cevap, Tartışma, Rol Oynama, Benzetim, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel giriş ve şiddet Konu ile ilgili literatür incelenir.
2 Psikolojik şiddete giriş Konu ile ilgili literatür incelenir.
3 Psikolojik şiddet ve çatışma arasındaki ilişki Konu ile ilgili literatür incelenir.
4 Psikolojik şiddetin nedenler Konu ile ilgili literatür incelenir.
5 Psikolojik şiddetin türleri Konu ile ilgili literatür incelenir.
6 Psikolojik şiddetin süreci Konu ile ilgili literatür incelenir.
7 Değerler ve zorbanın genel karakteristik özellikleri Konu ile ilgili literatür incelenir.
8 Değerler ve zorbanın genel karakteristik özellikleri Konu ile ilgili literatür incelenir.
9 Ara sınav Konu ile ilgili literatür incelenir.
10 Psikolojik şiddeti önlemede değerlerin rolü Konu ile ilgili literatür incelenir.
11 Psikolojik şiddetin örgüt kültürü ve iklimine etkisi Konu ile ilgili literatür incelenir.
12 Psikolojik şiddetin örgütsel adanmışlığa etkiler Konu ile ilgili literatür incelenir.
13 Psikolojik şiddetin iş doyumuna etkileri Konu ile ilgili literatür incelenir.
14 Psikolojik şiddetin değerler bağlamında değerlendirilmesi Konu ile ilgili literatür incelenir.
Resources
Course Notes
Course Resources Yaman, E. (2009). Yönetim psikolojisi açısından işyerinde psikoşiddet-mobbing-, Ankara:Nobel.
Kaymakcan R, Kenan S, Hökelekli H, Arslan, Ş. ve Zengin, M. (2007). Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
Fayda, M. (2005). Karakter eğitimi. İstanbul: Kubbealtı Neşriyat.
Güngör, E. (1993). Değerler psikolojisi. Amsterdam: Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vakfı Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 8 8
Final 1 12 12
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6