Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uygulamali Etik DEG 506 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. RAHMİ KARAKUŞ
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Ümit ÖZER
Course Category
Course Objective Öğrencilerin uygulamalı etiğin temel sorunlarını tanıması, bu sorunları farklı bakış açılarıyla tartışmasının sağlanması.
Course Content Uygulamalı etiğin doğuşu, temel problemleri, çeşitli mesleklerin temel etik problemlerinin ortaya konulması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uygulamalı etik ve meta etik ilişkisini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Uygulamalı etiğin temel sorunlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Uygulamalı etiğin temel sorunlarını tartışır. Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sözlü Sınav, Ödev,
4 Çağdaş sorunlara yeni perspektifler geliştirir. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Problem Çözme, Sözlü Sınav, Portfolyo, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Etik ve uygulamalı etik Konu ile ilgili literatür incelenir.
2 Uygulamalı etik ve deneysel araştırma Konu ile ilgili literatür incelenir.
3 Çağdaş uygulamalı etik anlayışlar Konu ile ilgili literatür incelenir.
4 Uygulamalı etik konuları Konu ile ilgili literatür incelenir.
5 Eğitim ve uygulamalı etik Konu ile ilgili literatür incelenir.
6 Eğitim ve uygulamalı etik Konu ile ilgili literatür incelenir.
7 Siyaset ve uygulamalı etik Konu ile ilgili literatür incelenir.
8 Siyaset ve uygulamalı etik Konu ile ilgili literatür incelenir.
9 ARASINAV Konu ile ilgili literatür incelenir.
10 Çağdaş sorunlar ve uygulamalı etik Konu ile ilgili literatür incelenir.
11 Çağdaş sorunlar ve uygulamalı etik Konu ile ilgili literatür incelenir.
12 Basın ve uygulamalı etik Konu ile ilgili literatür incelenir.
13 Basın ve uygulamalı etik Konu ile ilgili literatür incelenir.
14 Genel Değerlendirme Konu ile ilgili literatür incelenir.
Resources
Course Notes Ders ile ilgili makaleler
Course Resources FRANKENA, W; Ethics, Prentic Hal inc, New Jersey 1963.
HUDSON, W.D; Modern Moral Philosophy, McMillian Press, London, 1970.
KERNER, G; The Revelution in Ethical Theory, Oxford Üniv. Press, Oxford 1966.
MCCLOSKEY, H.J; Meta Ethics and Normatif Ethics, Martinius Nijhoff, The Hauga 1969.
MAC INTAYRE, A; A Short Story of Ethics, Mc Millian, New York 1966.
POYRAZ, H; Dil ve Ahlak, Vadi Yay, Ankara, 1996.
SİNGER, P; (Ed.) A Companion to Ethics, Basil Blackwel, Oxford 1993.
SINGER, P., Applied Ethics, Oxford University, 1986.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 12 12
Final 1 10 10
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6