Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Din ve Değerler DEG 509 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. SUAT CEBECİ
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Ümit ÖZER
Course Category
Course Objective Din ve değerler konusunda gerekli bilgi, anlayış ve kavrayışı kazandırmaktır
Course Content Değer algısı ve değerleme olgusunun din ile ilişkisi, değerlerin dini yönden açıklanması, Değerler eğitimi ve değerlerin hayattaki rolü konusunda dini konumu, Değer-İnanç İlişkisi, Değer-Maneviyat İlişkisi, Dini Kabuller ve Değer İlişkisi, Değerlerin sınıflandırılması, Dini yönden nesnel değerler, Dini Yönden ve Öznel Değerler, Dini Yönden Evrensel Değerler, Kişiliğin Oluşumunda Dini Değerler, İnsan İlişkilerinde Dini Değerler, Toplum kültürü ve Dini değerler, Değerler Eğitiminin Din Boyutu.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Değer, değer algısı ve değerleme arasındaki ilişkiyi fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Altı Şapka, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Değer algısı ve değerleme olgusunun din ile ilişkisini fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Değer - inanç - maneviyat ilişkisini kurar. Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Kişiliğin oluşumunda, insan ilişkilerinde ve toplumsal bağlamda dini değerleri tartışır. Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Sözlü Sınav, Portfolyo,
5 Dini kabul ve değer arasındaki ilişkiyi tartışır. Tartışma, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Öznel, nesnel ve evrensel değerleri dini açılardan karşılaştırır. Soru-Cevap, Gösteri, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Değer, Değer Algısı, Değerleme ve Anlamlandırma Konu ile ilgili literatür incelenir.
2 Değer-İnanç İlişkisi Konu ile ilgili literatür incelenir.
3 Değer-Maneviyat İlişkisi Konu ile ilgili literatür incelenir.
4 Değer Algısının Dini Temelleri Konu ile ilgili literatür incelenir.
5 Dini Kabuller ve Değer İlişkisi Konu ile ilgili literatür incelenir.
6 Değerlerin sınıflandırılması Konu ile ilgili literatür incelenir.
7 Dini yönden nesnel değerler Konu ile ilgili literatür incelenir.
8 Dini Yönden ve Öznel Değerler Konu ile ilgili literatür incelenir.
9 Dini Yönden Evrensel Değerler Konu ile ilgili literatür incelenir.
10 Kişiliğin Oluşumunda Dini Değerler Konu ile ilgili literatür incelenir.
11 İnsan İlişkilerinde Dini Değerler Konu ile ilgili literatür incelenir.
12 Toplum kültürü ve Dini değerler Konu ile ilgili literatür incelenir.
13 Değerler Eğitiminin Din Boyutu Konu ile ilgili literatür incelenir.
14 Özetleme ve Sonuçlama Konu ile ilgili literatür incelenir.
Resources
Course Notes
Course Resources Bacanlı, H. (2002), Değer Tercihleri: Psikolojik kavram analizleri, Nobel Yayıncılık, Ankara
Mehmedeoğlu Y. – Mehmedoğlu A.U., (2006), Küreselleşme Ahlak ve değerler Litera Yayıncılık, İstanbul
Ruyter, D. (2002), The Right to Meaningful Education: The Role of Values and Beliefs, Jurnal of Beliefs and Velues ‘3/1, 32-42
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 12 12
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6