Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Değerler Eğitimine Ilişkin Literatür Incelemeleri DEG 503 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. YUSUF KESKİN
Course Lecturers Prof.Dr. SEVGİ COŞKUN KESKİN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Ders, oldukça yeni sayılabilecek bir alan olan değerler eğiminde yapılan çalışmaları inceleyerek bu alana yönelik bir perspektif kazandırmayı, alandaki gelişmelere yönelik bir farkındalık oluşturmayı, alandaki problemlerin tespit edilmesini ve çözülmesine yönelik öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Course Content

Değerler eğitimine kaynaklık eden eserler, değerler eğitimine yönelik alt alanlarda yapılan çalışmalar, değerler eğitimine ilişkin yerli literatür, değerler eğitimine ilişkin yabancı literatür, değerler eğitimine ilişkin güncel tartışmalar, değerler eğitimine ilişkin problemler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 1. Değerler eğitimine ilişkin literatürü tanır. Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 2. Değerler eğitimine ilişkin literatürü sınıflandırır. Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 3. Değerler eğitimine ilişkin literatürü değerlendirir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 4. Değerler eğitimine ilişkin güncel tartışmaları değerlendirir. Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav, Ödev,
5 5. Değerler eğitimine ilişkin problemlerin farkına varır. Soru-Cevap, Grup Çalışması, Örnek Olay, Problem Çözme, Ödev, Portfolyo,
6 6. Değerler eğitimine kaynaklık eden başlıca eserleri tanır. Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Ödev,
7 7. Değerler eğitimine ilişkin yerli literatürü kronolojik olarak tasnif eder. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 8. Değerler eğitimine ilişkin yerli ve yabancı literatürü karşılaştırır. Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Portfolyo,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tanışma ve dersin içeriği hakkında bilgi verilmesi. Konu ile ilgili literatür incelenir.
2 Değerler eğitimine kaynaklık eden eserlerin tanıtılması. Konu ile ilgili literatür incelenir.
3 Değerler eğitimini oluşturan alt alanlara yönelik çalışmaların tanıtılması. Konu ile ilgili literatür incelenir.
4 Değerler eğitimine yönelik yerli kaynaklarını araştırılması. Konu ile ilgili literatür incelenir.
5 Değerler eğitimine yönelik yerli kaynakların tanıtılması. Konu ile ilgili literatür incelenir.
6 Değerler eğitimine yönelik yerli kaynakların değerlendirilmesi. Konu ile ilgili literatür incelenir.
7 Değerler eğitimine yönelik yabancı kaynakların araştırılması. Konu ile ilgili literatür incelenir.
8 Ara Sınav Konu ile ilgili literatür incelenir.
9 Değerler eğitimine yönelik yabancı kaynakların tanıtılması. Konu ile ilgili literatür incelenir.
10 Değer eğitimine yönelik yabancı kaynaklarını değerlendirilmesi. Konu ile ilgili literatür incelenir.
11 Değerler eğitimine ilişkin güncel tartışmalar. Konu ile ilgili literatür incelenir.
12 Değerler eğitimine ilişkin problemler. Konu ile ilgili literatür incelenir.
13 Değerler eğitimi literatürüne yönelik bir bilanço. Konu ile ilgili literatür incelenir.
14 Tüm literatürü karşılaştırmalı olarak inceleme ve tartışma. Konu ile ilgili literatür incelenir.
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Kaymakcan, R., Zengin, M. ve Aslan, Ş. (2007) Değerler ve eğitimi. DEM Yayınları, İstanbul.
2. Keskin, Y. (2008). Türkiye´de sosyal bilgiler öğretim programlarında değerler eğitimi: Tarihsel gelişim, 1998 ve 2004 programlarının etkililiğinin araştırılması. Doktora Tezi, Marmara Üniv., Eğitim Bilimleri Ens., İstanbul.
3. www.yok.gov.tr/teztarama adresinden edinilen alan özgü tezler.
4. Değerler Eğitimi Dergisi gibi alan özgü yayın yapan dergilerden edinilen makaleler.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 4 8
Final 1 12 12
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6