Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitimde Nitel Araştirma Yöntemleri ve Uygulamalar SBE 518 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. SEVGİ COŞKUN KESKİN
Course Lecturers Prof.Dr. SEVGİ COŞKUN KESKİN,
Course Assistants Arş. Gör Ayşegül KIRTEL
Course Category
Course Objective Son yıllarda yapılan eğitim araştırmalarında nitel araştırma yöntemleri tercih edilen yöntemlerdendir. Bu yöntemi tanımak ve unsurlarını bilmek, uygulamak bu nispette önemlidir. Bu ders ile konu alanına yönelik çalışan araştırmacıların bu yolu sağlıklı ve doğru olarak kullanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Course Content 1- Nitel araştırmanın bilimsel araştırma geleneği içindeki yeri
2- Nitel Araştırma desenleri
3- Nitel araştırma süreci
4- Nitel Araştırmada Örneklem
5- Veri toplama yöntemleri: Görüşme ve çeşitleri, görüşme sorusu hazırlama
6- Veri toplama yöntemleri: Gözlem ve çeşitleri
7- Veri toplama yöntemleri: Doküman ve Söylem analizi
8- Veri toplama yöntemleri: Mecazlar
9- Nitel veri Analizi: Betimsel ve İçerik Analizi
10- Nitel Araştırmada Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
11- Nitel verileri akademik yazı haline getirme
12- Nitel araştırmada etik
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Nitel araştırmanın bilimsel araştırma geleneği içindeki yeri Kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
2 Nitel Araştırma desenleri Kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
3 Nitel araştırma süreci Kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
4 Nitel Araştırmada Örneklem Kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
5 Veri toplama yöntemleri: Görüşme ve çeşitleri, görüşme sorusu hazırlama Kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
6 Veri toplama yöntemleri: Gözlem ve çeşitleri Kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
7 Veri toplama yöntemleri: Doküman ve Söylem analizi Kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
8 Ara Sınav Kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
9 Veri toplama yöntemleri: Mecazlar Kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
10 Nitel veri Analizi: Betimsel ve İçerik Analizi Kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
11 Nitel Araştırmada Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
12 Nitel verileri akademik yazı haline getirme Kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
13 Nitel araştırmada etik Kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources 1- Yıldırım, A ve H. Şimşek (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin yayınevi
2- Silverman, D. (2000). Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. Newyork: Sage Publication
3- Denzin, N. K. Lincoln, Y.S. (2003). Strategies of Qualitative Inquiry. London: Sage Publication
4- Patton, M.Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods, Second Edition. London: Sage Publication
5- Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi : Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitapevi
6- Gökçe, O. (2006). İçerik analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Ankara: Siyasal Kitapevi
7- Punch, K. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş/ Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitapevi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 20 20
Final 1 10 10
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6