Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Bilgiler Eğitimi Semineri:Sosyoloji Eğitimi SBE 513 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. NESRİN AKINCI ÇÖTOK
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Berna KAYA
Course Category
Course Objective Sosyal bilgiler eğitiminde sosyoloji dersinin bir çok öğrenme alanı içinde yer aldığı bilinmektedir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğrencilere aktaracakları toplumbilim konularının aktarılması ve lisansta aldıkları sosyoloji bilgilerinin güncellenmesi bu ders ile mümkün olacaktır. Ayrıca Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan sosyolojik konuların ve öğrencilere verilecek toplumbilimsel kavramların bu ders ile öğretmenlere aktarılması gerekmektedir.
Course Content Sosyolojinin doğuşuna ait temel kuramlar ve metadolojisi
Kurumlar sosyolojisi ve öğeleri
Sosyoloji- Sosyal Bilgiler Eğitimi İlişkisi
Sosyal bilgiler programında Sosyolojinin yeri ve önemi,
Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan sosyoloji konuları
Sosyolojik Bakış Açısı ile Sosyal Bilgiler Konularını İnceleme
Sosyal bilgiler öğretim programını güncel sosyolojik Yönden analiz
Sosyal Bilgiler ders Kitaplarını Sosyolojik açıdan inceleme
Farklı yöntem ve tekniklerle sosyal bilgiler öğretim programında yer alan sosyolojik konuların öğretilmesi
Sosyolojik Bakış Açısı ile Sosyal Bilgiler Genel Konularını ve Kavramları İnceleme
Sosyal Bilgiler Eğitiminde yer alan Sosyolojik Konuların öğrenme-Öğretme Yöntemlerine Uygunluğu
Genel değerlendirme
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyolojik konuların ilköğretim seviyesine uygunluğunu değerlendirir. Tartışma, Bireysel Çalışma, Ödev,
2 Sosyal bilimlerin sosyolojik gerçekler ile varolduğunu yorumlar. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Güncel sosyolojik konuları sosyal bilgiler seviyesinde değerlendirir. Tartışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
4 Sosyal bilimler ve sosyal bilgiler ilişkisini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Sosyolojik konuların öğretimi için etkinlikler tasarlar. Anlatım, Grup Çalışması, Ödev,
6 Sosyal bilgiler programı içindeki sosyoloji konularını analiz eder. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sosyolojinin doğuşuna ait temel kuramlar ve metadolojisi Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili yerler okunacaktır.
2 Kurumlar sosyolojisi ve öğeleri Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili yerler okunacaktır.
3 Sosyoloji- Sosyal Bilgiler Eğitimi İlişkisi Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili yerler okunacaktır.
4 Sosyal bilgiler programında Sosyolojinin yeri ve önemi, Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili yerler okunacaktır.
5 Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan sosyoloji konuları Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili yerler okunacaktır.
6 Sosyolojik Bakış Açısı ile Sosyal Bilgiler Konularını İnceleme Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili yerler okunacaktır.
7 Sosyal bilgiler öğretim programını güncel sosyolojik Yönden analiz Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili yerler okunacaktır.
8 Ara Sınav
9 Sosyal Bilgiler ders Kitaplarını Sosyolojik açıdan inceleme Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili yerler okunacaktır.
10 Sosyal Bilgiler ders Kitaplarını Sosyolojik açıdan inceleme Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili yerler okunacaktır.
11 Farklı yöntem ve tekniklerle sosyal bilgiler öğretim programında yer alan sosyolojik konuların öğretilmesi Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili yerler okunacaktır.
12 Sosyal Bilgiler Eğitiminde yer alan Sosyolojik Konuların öğrenme-Öğretme Yöntemlerine Uygunluğu Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili yerler okunacaktır.
13 Sosyal Bilgiler Eğitiminde yer alan Sosyolojik Konuların öğrenme-Öğretme Yöntemlerine Uygunluğu Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili yerler okunacaktır.
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Mills W, Bilgi Sosyoloji ve Bilgi Sosyolojisi Üzerine, Paragraf Yayınları.(2005)
Anthony Giddens, Sosyoloji,Kırmızı yayınları, 2008
Veysel Bozkurt, Değişen Dünyada Sosyoloji, Ekin Kitabevi, 2007
Zeki Arslantürk, Tayfun Amman; Sosyoloji / Kavramlar, Kurumlar, Süreçler, Teoriler, Çamlıca yy,2002
Durkheim, Sosyoloji Dersleri, İletişim yy, 2006
Cemil Meriç/Ümit Meriç Yazan, Sosyoloji Notları ve Konferanslar, iletişim yy, 1999
Kadir Cangızbay, Sosyolojiler değil Sosyoloji, Ütopya yy
Margaret M. Poloma, Çağdaş Sosyoloji Kuramları Gündoğan Yayınları,1993
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 10 10
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6