Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Bilgilerde Araştirma Projesi Geliştirme SBE 509 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. YUSUF KESKİN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör Ayşegül KIRTEL
Course Category
Course Objective Sosyal bilgiler öğretiminde projenin yeri ve önemini kavramak; proje hazırlama yollarını bilmek; Alana özgü örnek projeler tasarlamak ve bunları hayata geçirmek.
Course Content Sosyal bilgilerde projenin yeri ve önemi; proje türleri ve proje hazırlama aşamaları; örnek bir sosyal projenin planlanması, hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesi, okullarda proje yönetimi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yaşadığı sosyal ve doğal çevreye duyarlık kazanır. Soru-Cevap, Anlatım, Sözlü Sınav,
2 İşbirliği yapma ve sorumluluk becerileri gelişir. Soru-Cevap, Anlatım, Proje / Tasarım, Sınav ,
3 Kendine güven duyma ve karar verme becerileri gelişir. Soru-Cevap, Anlatım, Proje / Tasarım,
4 Bilimsel düşünme, araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Proje / Tasarım,
5 Sosyal bilgiler dersi kazanımlarını kazandırmak amacıyla projeler tasarlar ve uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Proje / Tasarım,
6 Bağımsız düşünme gelişir. Anlatım, Soru-Cevap, Proje / Tasarım,
7 Proje hazırlamaya yönelik olumlu tutum geliştirebilecek, özgüven duyabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
8 Fen bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar, spor, matematik gibi alanlardaki derslerle ilişkilendirme sağlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
9 Yaratıcılık ve estetik becerilerini kazandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin içeriği ve genel yapısının tanıtılması Ders notları 1. Bölüm okunur.
2 Sosyal bilgilerde projenin yeri ve öneminin gözden geçirilmesi. Ders notları 2. Bölüm okunur.
3 Proje türleri ve proje hazırlama aşamalarının gözden geçirilmesiyle ilgili etkinliklerin düzenlenmesi. Ders notları 3. Bölüm okunur.
4 Proje türleri ve proje hazırlama aşamalarının gözden geçirilmesiyle ilgili etkinliklerin düzenlemesi. Ders notları 4. Bölüm okunur.
5 Sosyal projenin değerlendirilmesinin nasıl yapılacağına dair envanterler geliştirme, okullarda proje yönetimi Sosyal bilgiler ders programları sınıf ortamına getirilir. Alan özgü problemler araştırılır.
6 Sosyal bilgiler kazanımlarına uygun projeler geliştirmek için; alanla ilgili problemin hissedilmesi ve hipotezler oluşturulması. (Kendilerini rahatsız eden problemlerden hareket edilir)
7 ARA SINAV Belirlenen problem doğrultusunda kanıtlar toplanır.
8 Sosyal bilgiler kazanımlarına uygun projeler geliştirmek için; alanla ilgili problemin hipotezleri doğrultusunda proje planlanması yapılır. Belirlenen problem doğrultusunda kanıtlar toplanır.
9 Sosyal bilgiler kazanımlarına uygun projeler geliştirmek için; alanla ilgili problemin hipotezleri test edilir. Belirlenen problem doğrultusunda kanıtlar toplanır.
10 Sosyal bilgiler kazanımlarına uygun projeler geliştirmek için; alanla ilgili problemin hipotezleri test edilir. Belirlenen problem doğrultusunda proje raporu hazırlamak için ön hazırlık yapılır.
11 Alanla ilgili problemin hipotezleri doğrultusunda proje raporu hazırlanır. Projenin sergilenmesi sağlanması için hazırlık yapılır.
12 Alanla ilgili problemin hipotezleri doğrultusunda proje sunumu veya sergisi yapılır. Projenin sergilenmesi sağlanması için hazırlık yapılır.
13 Alanla ilgili problemin hipotezleri doğrultusunda proje sunumu veya sergisi yapılır. Projenin sergilenmesi sağlanması için hazırlık yapılır
14 Alanla ilgili problemin hipotezleri doğrultusunda proje sunumu veya sergisi yapılır.
Resources
Course Notes Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ilgili ders notu (1-4. Bölüm)
Course Resources (1) MEB Sosyal Bilgiler Dersi Programı
(2) Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, 1991.
(3) Karasar, Niyazi, Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Ankara, 1984.
(4) Seyidoğlu, Halil, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul, 1995.
(5) Öztaş,M.N.Dünyada ve Türkiye’de Bilimsel Araştırma ve Geliştirme, MSÜ. Yayını,1985.
(6)Türkdoğan,O.,Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, MEB. Yayını, Ankara: 1989
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 50
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6