Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çağdaş Eğitim Sistemleri SBE 502 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. YUSUF KESKİN
Course Lecturers Doç.Dr. YUSUF KESKİN,
Course Assistants -
Course Category
Course Objective Toplumsal kurumların oluşumunda eğitimin şekillenişini kavrayabilme,
Karşılaştırmalı eğitimin amacını ve yararlarını açıklayabilme,
Karşılaştırmalı eğitimin tarihsel gelişimini açıklayabilme,
Karşılaştırmalı eğitimdeki yeni yaklaşımları kavrayabilme,
Türkiye ile diğer ülkelerin eğitim sistemlerini karşılaştırabilme.
Course Content Toplumsal kurumların oluşumunda eğitimin şekillenişi, karşılaştırmalı eğitim, karşılaştırmalı eğitimin amaçları ve yararları, karşılaştırmalı eğitimin tarihsel gelişimi, karşılaştırmalı eğitimde yeni yaklaşımlar, Türkiye ve karşılaştırmalı eğitim, Türk Eğitim Sistemi, ABD Eğitim sistemi, İngiltere eğitim sistemi, Japonya Eğitim Sistemi, Fransa Eğitim Sistemi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Toplumsal kurumların oluşumunda eğitimin şekillenişini tanımlar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
2 Karşılaştırmalı eğitimin amacını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Karşılaştırmalı eğitimin tarihsel gelişimini tartışabilir,
4 Türkiye ile diğer ülkelerin eğitim sistemlerini değerlendirir.
5 Toplumsal kurumların oluşumunda eğitimin şekillenişini tanımlayabilir, Anlatım, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
6 Karşılaştırmalı eğitimin yararlarını yorumlayabilir, Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Karşılaştırmalı eğitimin amacını kavrayabilir, Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
8 Karşılaştırmalı eğitimdeki yeni yaklaşımları düzenler.
9 Türkiye ile diğer ülkelerin eğitim sistemlerini değerlendirebilir.
10 Karşılaştırmalı eğitimin tarihsel gelişimini tartışır.
11 Karşılaştırmalı eğitimdeki yeni yaklaşımları düzenleyebilir,
12 Karşılaştırmalı eğitimin yararlarını yorumlar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
3 Karşılaştırmalı eğitim [5] sayfa7-15, [1] sayfa 5-8
4 Karşılaştırmalı eğitimin amaçları ve yararları [1] sayfa 8-12
5 Karşılaştırmalı eğitimin tarihsel gelişimi [1] sayfa 15-20
6 Karşılaştırmalı eğitimde yeni yaklaşımlar [1] sayfa 21-27
7 Türkiye ve Karşılaştırmalı eğitim [1] sayfa 27-31
8 Türk Eğitim sistemi [5] sayfa15-33
9 Türk Eğitim sistemi [5] sayfa15-33
10 ABD Eğitim Sistemi [1] sayfa 53-76, [5] sayfa 64-76
11 İngiltere Eğitim Sistemi [1] sayfa 141-165, [5] sayfa 55-64
12 Japonya Eğitim Sistemi [1] sayfa 97-118, [5] sayfa 85-97
13 Fransa Eğitim Sistemi [1] sayfa 120-138, [5] sayfa 33-44
14 Dersin genel değerlendirmesi Genel
Resources
Course Notes -
Course Resources [1] ERDOĞAN, İrfan (1995). Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
[2] ERGÜN, Mustafa (1985), Karşılaştırmalı Eğitim, İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya.
[3] ÜRTANIR, Gürcan (2000), Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi, Eylül Yayınları.
[4] BALCI, Ali (2007), Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, Pegem A Yayınları, Ankara.
[5] DEMİREL, Özcan (1994), Karşılaştırmalı Eğitim, Usem Yayınları, Ankara.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 20 20
Performans Görevi (Seminer) 1 25 25
Final 1 10 10
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6