Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tarih Öğretiminde Medya Okuryazarliği TRE 511 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı tarih eğitimi bağlamında medya okuryazarlığı becerisinin nasıl geliştirilebileceği konusunda teorik ve uygulamalı deneyimler sunmaktır.
Course Content Bu dersin içeriğini; medya kavramı ve medyanın tarihi gelişimi, medya okuryazarlığı kavramı ve tarihi gelişimi, medya okuryazarlığı becerisinin öğretimine ilişkin dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut durum, öğretim programlarında medya okuryazarlığı, tarih dersi öğretim programları ve medya okuryazarlığı, tarihe ilişkin medya mesajlarında bağlam, önyargı, kalıp yargı, propaganda, mantık hataları, bakış açısı ve ders etkinliği hazırlama gibi konu başlıkları oluşturmaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Medya kavramının eğitimine yansımaları hakkında fikir sahibi olacak,
2 • Tarih derslerinde medya okuryazarlığı uygulamalarına ilişkin “bakış açısı” kavramı üzerinde teorik ve uygulamalı fikirler edinebilecek.
3 • Tarih derslerinde medya okuryazarlığı uygulamalarına ilişkin “olgu ve görüş” kavramları üzerinde teorik ve uygulamalı fikirler edinebilecek.
4 Türkiye’de medya okuryazarlığının mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeler yapabilecek
5 • Tarih öğretim programı, ders kitabı ve öğretmen yeterliklerinde medya okuryazarlığının nasıl yer aldığına ve alabileceğine ilişkin incelemeler ve değerlendirmeler yapabilecek,
6 • Tarih derslerinde medya okuryazarlığı uygulamalarına ilişkin “önyargı ve kalıp yargı” kavramları üzerinde teorik ve uygulamalı fikirler edinebilecek
7 • Tarih derslerinde medya okuryazarlığı uygulamalarına ilişkin “mantık hataları” üzerinde teorik ve uygulamalı fikirler edinebilecek
8 • Tarih derslerinde medya okuryazarlığı uygulamalarına ilişkin “bağlam” kavramı üzerinde teorik ve uygulamalı fikirler edinebilecek
9 •Medya okuryazarlığının eğitim alanına yansımaları konusunda dünyadan çeşitli örnekleri inceleyecek
10 • Tarih derslerinde medya okuryazarlığı becerisinin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin ders örnekleri hazırlayabilecektir.
11 Medya kavramı ve medyanın tarihsel gelişimi konusunda genel bir perspektif sahibi olacak,
12 Medya okuryazarlığı kavramının ortaya çıkışı ve gelişimini konusunda bilgi sahibi olacak,
13 Tarih ve medya okuryazarlığı arasındaki ilişkileri ortaya koyabilecek,
14 • Tarih derslerinde medya okuryazarlığı uygulamalarına ilişkin “ikna etme ve propaganda” kavramları üzerinde teorik ve uygulamalı fikirler edinebilecek.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Medya ve Medyanın Tarihi Gelişimi
2 Medyanın Eğitimde Kullanımı
3 Medya Okuryazarlığı Kavramının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
4 Medya Okuryazarlığı Eğitimi
5 Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Mevcut Durumu
6 Tarih Öğretim Programlarında, Ders Kitaplarında ve Öğretmen Yeterliklerinde Medya Okuryazarlığı
7 Tarih Öğretiminde Medya Okuryazarlığı Uygulamaları: Bağlamın Ortaya Konulması
8 Tarih Öğretiminde Medya Okuryazarlığı Uygulamaları: Olgu ve Görüşü Ayırt Etmek
9 Tarih Öğretiminde Medya Okuryazarlığı Uygulamaları: Önyargı ve Kalıp Yargıları Fark Etmek
10 Tarih Öğretiminde Medya Okuryazarlığı Uygulamaları: Propaganda ve İkna Etme Tekniklerini Fark Etmek
11 Tarih Öğretiminde Medya Okuryazarlığı Uygulamaları: Mantık Hatalarını Yakalamak
12 Tarih Öğretiminde Medya Okuryazarlığı Uygulamaları: Bakış Açısını Bulmak
13 Örnek Etkinliklerin Paylaşımı
14 Örnek Etkinliklerin Paylaşımı
Resources
Course Notes http://websitem.gazi.edu.tr/site/adnanaltun/files
Course Resources ALATLI, Alev (2009). Aklın Yolu da Bir Değildir. Ankara: Başak Matbaacılık.
BİNARK, Mutlu ve Mine Gencel Bek (2007). Eleştirel Medya Okuryazarlığı. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
BRIGGS, Asa ve Peter Burke (2004). Medyanın Toplumsal Tarihi. İstanbul: İzdüşüm yayınları.
BURTON, Graeme (1995). Görünenden Fazlası: Medya Analizlerine Giriş. İstanbul: Alan Yayıncılık.
EMİROĞLU, İbrahim (2004). Mantık Yanlışları. Ankara: Elis Yayınları.
ERDOĞAN, İrfan (2008). İletişimi Anlamak. Ankara: Pozitif Matbaacılık.
İNAL, Kemal (2009). Medya Okuryazarlığı Elkitabı. Ankara: Ütopya Yayınları.
JEANNENEY, Jean-Noel (2006). Başlangıçtan Günümüze Medya Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
MCLUHAN, Marshall (1999). Gutenberg Galaksisi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
MEB (2006). Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Programı. Ankara: MEB Yayınlşarı (TTKB’nın web sitesinden elde edilebilir).
MEB (????). Tarih Öğretim Programları (9, 10, 11, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi)
POSTMAN, Neil (2004). Televizyon Öldüren Eğlence. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
ŞAHİN, Abdurrahman (2011). Eleştirel Medya Okuryazarlığı. Ankara: Anı Yayıncılık.
TAŞKIRAN, Nurdan Öncel (2007). Medya Okuryazarlığına Giriş. İstanbul: Beta Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Final 1 20 20
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6