Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tarih Ders Kitaplarina Ilişkin Literatür Incelemesi TRE 516 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HÜLYA ÇELİK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Tarih ders kitaplarıyla ilgili çalışmaları inceleyerek tarih eğitimine ilişkin çıkarımlarda bulunmak
Course Content Tarih ders kitaplarına ilişkin makalelerin incelenmesi, Tarih ders kitaplarına ilişkin tezlerin incelenmesi, Tarih ders kitaplarına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri, yabancı tarih ders kitaplarına ilişkin makalelerin incelenmesi, Yabancı tarih ders kitaplarına ilişkin tezlerin incelenmesi ,Tarih ders kitaplarına ilişkin literatürün karşılaştırmalı analizi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tarih ders kitaplarına ilişkin sorunları tanır ve çözüm önerileri geliştirir.
2 Tarih ders kitaplarına ilişkin literatürü inceler.
3 Yabancı ders kitaplarında Osmanlı ve Türklere ilişkin çıkarımları değerlendirir.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin tanıtımı
2 Türk tarih ders kitaplarına ilişkin makalelerin incelenmesi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
3 Türk tarih ders kitaplarına ilişkin makalelerin incelenmesi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
4 Türk tarih ders kitaplarına ilişkin makalelerin incelenmesi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
5 Türk tarih ders kitaplarına ilişkin tezlerin incelenmesi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
6 Türk tarih ders kitaplarına ilişkin tezlerin incelenmesi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
7 Türk tarih ders kitaplarına ilişkin tezlerin incelenmesi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
8 ARA SINAV
9 Yabancı tarih ders kitaplarına ilişkin makalelerin incelenmesi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
10 Yabancı tarih ders kitaplarına ilişkin makalelerin incelenmesi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
11 Yabancı tarih ders kitaplarına ilişkin tezlerin incelenmesi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
12 Yabancı tarih ders kitaplarına ilişkin tezlerin incelenmesi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
13 Tarih ders kitaplarına ilişkin literatürün karşılaştırmalı analizi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
14 Tarih ders kitaplarına ilişkin literatürün karşılaştırmalı analizi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources [1] Etienne Copeaux Türk tarih tezinden Türk-İslam sentezine : tarih ders kitaplarında (1931-1993). /; çev. Ali Berktay. -- İstanbul : Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998.
[2] Salih Özbaran. -Tarih öğretimi ve ders kitapları : Buca sempozyumu 29 Eylül 1 Ekim 1994 [Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları : Buca sempozyumu (1994 : İzmir)]. - İstanbul : Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995.
[3] www.yok.gov.tr/teztarama
[4] Üniversitelere ait dergiler
[5] Uluslar arası ve ulusal dergiler
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Performans Görevi (Seminer) 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Final 1 30 30
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6