Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilimsel Yayin Nasil Yazilir? TRE 508 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET ŞİMŞEK
Course Lecturers
Course Assistants Doç. Dr. Ahmet Şimşek & Doç. Dr. Şenol BEŞOLUK
Course Category
Course Objective Bu ders ile lisansüstü çalışmaya yeni başlamış olan akademisyen adayına bir bilimsel yayının nasıl yazıldığı, tez, makale, bildiri, kitap/bölümü metinlerinin nasıl oluşturulduğu, bu yapılırken nelere nasıl dikkat edilmesi gerektiği teorik ve uygulamalı olarak gösterilir.
Course Content Bilimsel yayın ve özellikleri, Bilimsel yayına ait temel terimler (başlık sistemi, giriş, amaç, önem, yöntem,, bulgu, tartışma, yorumlama, sonuç, öneri, dipnot sistemleri, kapak vs.) ve bunların her bir bilimsel yayın türünde farklılaşma durumu (Örnekler üzerinde çalışma), Bilimsel bir yayın olarak tez içeriği, Tez yazımının aşamaları, Bilimsel bir yayın olarak tezin problemi, alt problemleri, Bilimsel bir yayın olarak tezin kuramsal temelleri/kavramsal çerçevesi, yazıl süreci, Bilimsel bir yayın olarak tezin yöntemi nasıl belirlenir ve yazım süreci, Bilimsel bir yayın olarak tezin bulguların dizaynı, yorumlanması, Bilimsel bir yayın olarak tezin sonuç ve öneriler kısmının yazımı, Bilimsel bir yayın olarak makalenin tez yazımıyla benzerlikleri ve farklılıkları, Bilimsel bir yayın olarak bildirinin tez yazımının benzerlikleri ve farklılıkları, Bilimsel bir yayın olarak kitap bölümünün tez yazımıyla benzerlikleri ve farklılıkları, bilimsel etik, Bilimsel çalışmanın raporlaştırılmasında başkaca dikkat edilenler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilimsel yayına ait kavramları (başlık sistemi, giriş, a- Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sözlü Sınav,
2 Tezin kuramsal temelini / kavramsal çerçevesini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sözlü Sınav,
3 Tez bildiri farlılığını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sözlü Sınav,
4 Tez içeriğini ve tez yazım aşamalarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sözlü Sınav,
5 Bilimsel yayın kavramını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
6 "Bilimsel etik kavramını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sözlü Sınav,
7 Tezin bulgularının yorumlanmasını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sözlü Sınav,
8 Raporlaştırma sürecini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilimsel yayın nedir? Özellikleri nelerdir? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
2 Bilimsel yayına ait temel terimler (başlık sistemi, giriş, amaç, önem, yöntem,, bulgu, tartışma, yorumlama, sonuç, öneri, dipnot sistemleri, kapak vs.) ve bunların her bir bilimsel yayın türünde farklılaşma durumu (Örnekler üzerinde çalışma) Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
3 Bilimsel bir yayın olarak tez neleri içerir? Tez yazımının aşamaları nelerdir? Nasıl belirlenir? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
4 Bilimsel bir yayın olarak tezin problemi, alt problemleri nasıl belirlenir? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
5 Bilimsel bir yayın olarak tezin kuramsal temelleri/kavramsal çerçevesi nedir? Nasıl yazılır? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
6 Bilimsel bir yayın olarak tezin yöntemi nasıl belirlenir ve yazılır? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
7 Arasınav Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
8 Bilimsel bir yayın olarak tezin bulguları nasıl dizayn edilir ve nasıl yorumlanır? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
9 Bilimsel bir yayın olarak tezin sonuç ve öneriler kısmı nasıl yazılır? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
10 Bilimsel bir yayın olarak makalenin tez yazımından ne gibi benzerlikleri ve farklılıkları vardır? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
11 Bilimsel bir yayın olarak bildirinin tez yazımından ne gibi benzerlikleri ve farklılıkları vardır? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
12 Bilimsel bir yayın olarak kitap bölümü tez yazımından ne gibi benzerlikleri ve farklılıkları vardır? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
13 Bilimsel etik nedir? Nasıl sağlanır? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
14 Bilimsel çalışmanın raporlaştırılmasında başka nelere dikkat edilir?
Resources
Course Notes 1. Tez Çalışması Nasıl Yapılır? http://www.istatistikmerkezi.com/kitap_indir,tez-calismasi-nasil-yapilir,10.html <br>2. Robert A. DAY (2012). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Çeviri <br>Gülay Aşkar Altay Online tam metin: http://journals.tubitak.gov.tr/kitap/maknasyaz/
Course Resources 3. Korkut Bostancı, Mustafa Yüksel, (2005). Araştırma nasıl yapılır, makale nasıl yazılır? Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2005;13(3):298-302
4. Orhan YILMAZ (2006). Derleme Yazılar, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık, TUBİTAK Sempozyum.
5. Kaliteli bir makale nasıl yazılır? Sivil Toplum Akademisi, Online: http://www.siviltoplumakademisi.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=708:kaliteli-bir-makale-nasl-yazlr&catid=54:sivil-toplum-bilinci&Itemid=132
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 50
2. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 15 30
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6