Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ytö Için Seviyelere Göre Soru Hazirlama Teknikleri YTO 516 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers Prof.Dr. ALPASLAN OKUR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, farklı seviyelerde Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler için beceri alanlara göre ölçme değerlendirmeye yönelik soruların hazırlanması

Course Content

Bu dersin içeriği, Türkçe öğrenmek isteyen yabancı öğrencilerin, temel seviyeden başlayarak ileri seviyelerde bütün beceri alanlarında hangi sorularla ölçme değerlendirme yapılabileceği ve teknik açıdan soruların analizinden oluşmaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenmesinde soru hazırlama tekniklerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Seviyelere göre dil öğrenme beceri alanlarını ölçer. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Türkçe öğrenen bir yabancı öğrencinin beceri alanlarındaki durumunu saptar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
4 Türkçe öğrenen bir yabancı öğrencinin seviyesini tespit eder. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Seviyelere göre soruları ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 8