Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yabancilara Sözcük Öğretimi ve Yabancilar Için Sözlük Oluşturma YTO 513 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yabancılara öğretilecek kelimeleri seviyelerini tespit ederek hangi kelimelerden öğretime nasıl başlanacağını ve sözcük öğretiminde araç olan sözlüklerin nasıl oluşturulacağını göstermek.
Course Content Türkçe sözcükleri temelden başlayarak öğrenilmesi gereken ilk sözcükleri sınıflandırır ve seviyelere göre sözcük öğretiminin nasıl gerçekleşeceğini, hangi etkinliklerin uygulanacağını aktarır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sözcük öğretimini gerçekleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Seviyelere göre bilinmesi gereken sözcükleri sınıflar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Seviyelere göre bireyin hangi sözcükleri öğrenmesi gerektiğini sezer. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Yabancılara yönelik sözlük oluşturur. Anlatım, Problem Çözme, Sınav , Performans Görevi,
5 Sözcükleri kategorilere ayırır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dil öğretim yöntemleri
2 Sözcük öğretimi
3 Sözcük Öğretim Yöntemleri
4 Seviyelere göre sözcüklerin sınıflandırılması
5 Kelimelerin sınıflandırılması
6 Kelimelerin sınıflandırılması
7 A1 seviyesi kelimelerinin öğretimi
8 A2 seviyesi kelimelerinin öğretimi
9 B1 seviyesi kelimelerinin öğretimi
10 B2 seviyesi kelimelerinin öğretimi
11 C1 seviyesi kelimelerinin öğretimi
12 C2 seviyesi kelimelerinin öğretimi
13 Sözlük oluşturma
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes Derya yaylı-Yasemin Bayyurt (2009). Yabancılara Türkçe Öğretimi, Anı Yayınları<br>Mert, Esra Lüle (2010) Etkinliklerle Türkçe Öğretimi, Anı Yayıncılık<br>Kılınç, Aziz; Şahin, Abdullah (2012). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Pegema yayınları
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 7 112
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 176
Total Workload / 25 (Hours) 7.04
dersAKTSKredisi 8