Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkçe Öğretiminde Beceri Alanlarina Yönelik Etkinlik Modelleri YTO 512 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ADEM SORUÇ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yabancılara Türkçe öğretiminde yaşanan temel sorunlardan birisi, temel dil becerilerinin hangi yolla ve hangi etkinlikler düzenlenerek kazandırılacağı konusunda yaşanmaktadır. Bu bağlamda dersin amacı, bütün dil becerilerini temele alan etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin bilgi ve becerileri uzman adaylarına kazandırmaktır.
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Okuma veya dinleme becerisine yönelik etkinlikler hazırlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 2. Beceri öğretimine ilişkin modern yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Yazma veya konuşma becerisine yönelik etkinlikler hazırlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 1. Yabancı dil öğretimine ilişkin beceri alanlarını ve amaçlarını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yabancı dil öğretiminde temel beceri alanlarının tanımlanması, beceri alanlarının yeri ve önemi
2 Değişik etkinlik türleri ile dil becerileri arasındaki ilişkiler
3 Etkinlik hazırlamada modern yaklaşım ve teknikler-Eylem odaklı yaklaşım-iletişimsel yaklaşım- vs.
4 Okuma becerisine yönelik etkinlikler
5 Dinleme/izleme (Görsel okuma) becerisine yönelik etkinlikler
6 Yazma becerisine yönelik etkinlikler
7 Konuşma becerisine yönelik etkinlikler
8 Görsel okuma becerisine yönelik etkinlikler
9 Becerilerin eşgüdüm içinde kullanıldığı etkinlikler
10 Yabancılara Türkçe Öğretiminde kullanılan değişik ders araç gereçlerindeki etkinliklerin beceri öğretimi bağlamında incelenmesi
11 Değişik dil becerilerine yönelik materyal hazırlama ve sunma
12 Değişik dil becerilerine yönelik materyal hazırlama ve sunma
13 Değişik dil becerilerine yönelik materyal hazırlama ve sunma
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources BANDURA, Alain. Le Sentiment D?efficacité Personnelle. Revue Des Sciences Humaines, Avril 2004, No 148. Pp. 42
BOGAARDS, Paul. Aptitude Et Affectivité Dans L?apprentissage Des Langues Étrangère. Paris: Hatier
ANDRIANIRINA, H. (2005). La rétroaction : aide à l´apprentissage dans les environnements multimédias d´apprentissage du français langue étrangère. Mémoire pour le Master 2 Recherche. Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
LEHMANN, D. (1993). Objectifs spécifiques en langue étrangère - Les programmes en question. Paris : Hachette.
BAGNOLI, Paola ; DOTTI, Eduardo ; PRADERI, Rosina et RUEL, Véronique. La perspective actionnelle: Didactique et pédagogie par l?action en Interlangue.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 7 112
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 176
Total Workload / 25 (Hours) 7.04
dersAKTSKredisi 8