Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yabancilara Türkçe Öğretiminin Temel Sorunlari YTO 511 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dersin amacı öğrencilerin yabancılara Türkçe öğretimine yönelik sorunları uygulamalı olarakf arketmesi ve değerlendirmesidir.
Course Content Yabancılara Türkçe Öğretimine yönelik sorunların sebeplerinin belirlenmesi, Çözüm önerilerini getirilmesi. Etkinlikler ve uygulamalar yoluyla sorun odaklı öğretimin gerçekleştirilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik sorunların özelliklerini kavrar.
2 Yabancılara Türkçe öğretiminde sorunlarla kaynakları arasındaki ilişkiyi kavrar
3 Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik sorunlar üzerine yapılan araştırmalarını değerlendirir.
4 Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik sorunları farkeder.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik sorunlar
2 Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik sorunlar üzerine yapılan araştırmalar
3 Programdan Kaynaklanan Sorunlar
4 Okuma Becerisine Yönelik Sorunlar
5 Yazma Becerisine Yönelik Sorunlar
6 Konuşma Becerisine Yönelik Sorunlar
7 Dinleme Becerisine Yönelik Sorunlar
8 Dil Bilgisine Yönelik Sorunlar
9 Dil Bilgisine Yönelik Sorunlar
10 Eğitim-Öğretim Sürecinden Kaynaklanan Sorunlar
11 Ders Kitaplarından Kaynaklarından Sorunlar
12 Öğrenciden Kaynaklarından Sorunlar
13 Öğretim Elemanı-Öğretmenden Kaynaklanan Sorunlar
14 Ölçme-Değerlendirme Sürecinden Kaynaklanan Sorunlar
Resources
Course Notes
Course Resources ÖZBAY, Murat, (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II, Öncü Kitap, Ankara.
ÖZBAY, Murat, (2008). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I, Öncü Kitap, Ankara.
ZÜLFİKÂR, Hamza (1976), Yabancılar İçin Türkçe Dersleri-Dilbilgisi, Ankara Üniversitesi Basımevi, 305 s.
BAŞKAN, Özcan (2006), Yabancı Dil Öğretimi İlkeler ve Çözümler, İstanbul, Multilingual Yayınları, 272 s.
Gazi Üniverstesi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe Seti
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 8 128
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 192
Total Workload / 25 (Hours) 7.68
dersAKTSKredisi 8