Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bireysel Öğretmenlik Alan Uygulamasi YTO 503 0 3 + 3 5 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğretmen adayının öğretmenlik becerilerini kazanması ve geliştirmesi amacıyla, bireysel boyutta, uygulama okulu ve sınıflarında yürüttüğü etkinlikleri ve sınıf içi öğretim uygulamalarını geliştirmesi amaçlanır.
Course Content Öğretmen adaylarının kazanmış oldukları alan bilgisi, mesleki bilgi ve becerilerini, etkili, verimli, güvenli olarak “bireysel düzeyde” uygulamaları ve geliştirmeleri sağlanır. Ayrıca görev ve sorumlulukların Enstitü, Fakülte ve Uygulama Okulu arasında paylaşılmasına yönelik konular ele alınır. Yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporlar danışman Öğretmen ve Öğretim Üyesi tarafından her hafta değerlendirilir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uygulama esnasında problem çözmeyi öğrenir. Dersi planlamayı ve zamanı kullanmayı öğrenir.
2 Öğrenme seviyeleri farklı öğrencilere yönelik yeni davranışlar geliştirir.
3 Okulun örgütsel yapısını, işleyişini ve öğretmenliği sistemli bir yaklaşımla tanır.
4 Meslek bilgisini bireysel düzeyde uygulamasını öğrenir.
5 Alan bilgisini bireysel olarak kullanmayı öğrenir.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dönem planının yapılması, Kaynakça ve Uygulama hakkında bilgilendirme
2 Öğrencileri tanıma ve değerlendirme çalışması
3 Bireysel seviye tespiti ve uygulama yöntemi geliştirme
4 Soru sorma alıştırmaları
5 Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü
6 Kaynak kitap veya ders kitabı kullanma
7 Grup çalışması düzenleme
8 Grup çalışması uygulamaları
9 Çalışma yaprakları hazırlama ve kullanma
10 Değerlendirme ve kayıt tutma
11 Test hazırlama, puanlama ve analiz
12 Öğretimde simülasyonlardan yararlanma
13 Dersi planlama ve etkinlikleri sıraya koyma
14 Dönemin değerlendirilmesi
Resources
Course Notes Prof.Dr.Sabri KOÇ, Prof.Dr.Sema ERGEZEN, Doç.Dr.Alipaşa AYAS vd., Fakülte Okul İşbirliği, YÖK, DÜNYA BANKASI MİLLİ EĞİTİMİ GELİŞTİRME PROJESİ HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, ANKARA 1998<br>T.C Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNERGE, ANKARA 1998
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 8 128
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 192
Total Workload / 25 (Hours) 7.68
dersAKTSKredisi 8